Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 19.11.2021 07:00 til 20.11.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag morgen 19. nov. 2021
  • Fare minker: Lørdag morgen 20. nov. 2021

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes stedvis regn opp mot 50 mm/døgn som vil øke faren for jord- og flomskred i varselområdet. Stigende temperaturer og mye vind vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler