Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Østlandet

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.10.2021 07:00 til 04.10.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Søndag morgen 3. okt. 2021
  • Fare minker: Mandag morgen 4. okt. 2021

Oppdatert informasjon -

Varsel om flom på oransje nivå er utvidet til deler av Viken øst for Oslofjorden etter mye nedbør og rask vannføringsøkning fredag og lørdag.

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen på varsom.no og værradar. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er allerede høy vannføring i mange vassdrag etter mye regn denne uken. Lørdag var det flomvannføring i flere vassdrag. Søndag ventes mye regn. Det vil igjen føre til raskt økende vannføring i små og mellomstore elver. I områdene som får mest nedbør er det fare for flom på oransje nivå. Det kan gi omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Varsel på oransje nivå er utvidet til deler av Viken øst for Oslofjorden, etter mye nedbør fredag og lørdag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler