Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for Oslo og deler av Viken

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 01.10.2021 07:00 til 02.10.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 1. okt. 2021
  • Høyde: 0 - 2500 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vedvarende regn gjennom uka har gradvis gitt større vannføring i vassdragene. Mye regn fra fredag ettermiddag kan gi flom i de små og middels store elvene. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det vil være lokale variasjoner i nedbørmengde og usikkert hvor det blir mest regn.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler