Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Nordland, Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 11.06.2021 07:00 til 12.06.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 11. jun. 2021
  • Fare minker: Mandag ettermiddag 14. jun. 2021

Oppdatert informasjon -

Flere kommuner i Troms og Finnmark er lagt til det oransje varselet. Vannføringen er på oransje nivå i flere elver i Troms og Finnmark lørdag formiddag. Et utvalg av vannføringsgrafer fra utsatte vassdrag vises nå nederst på siden i flomvarselet.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Vannstandsøkning i større elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Det er stor snøsmelting etter en lang periode med varme. Fra fredag ettermiddag til søndag morgen ventes det mye regn, først i sør og siden lengre nord i varslingsområdet. Sammen med snøsmeltingen vil det gi flom på gult nivå. I områder hvor hele elvas nedbørfelt er snøfritt er sannsynligheten for flom liten.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler