Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 19.05.2021 07:00 til 20.05.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Onsdag morgen 19. mai. 2021
  • Fare minker: Fredag morgen 21. mai. 2021
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Nedbørsprognosene er nedjustert. Varselet ligger i nedre del av gult nivå.

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred er en strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng, følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, og har lang rekkevidde.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt. Varme temperaturer har de siste dagene gitt kraftig snøsmelting i regionen, og det er observert opphopning av vann i snødekket og mindre utglidninger i jord. Fortsatt stor snøsmelting gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Det ventes i tillegg regn og stedvis kraftige regnbyger øst i regionen fra onsdag kveld. Lokalt kan det komme over 30 mm på 24 timer, der de mest intense bygene ventes torsdag morgen. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, og utløsning kan skje i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler