Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 17.09.2020 07:00 til 18.09.2020 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Natt til fredag 18. sep. 2020
  • Fare minker: Lørdag morgen 19. sep. 2020
  • Høyde: 0 - 1200 moh

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler