Varsel om flomfare, oransje nivå for Mjøsa og Vorma

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.06.2020 07:00 til 26.06.2020 06:59
Neste varsel før:
  • Fare minker: Mandag kveld 6. jul. 2020

Konsekvens

Vannstanden vil være høy og kan gi lokale oversvømmelser.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannstanden i Mjøsa ventes å ligge på oransje nvå, og ventes å stige ytterligere kommende uke. Se statusrapporten for mer informasjon. Vannføringen i Vorma ligger på oransje nivå.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler