Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, rødt nivå for deler av Finnmark

4

Rødt nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.06.2020 07:00 til 11.06.2020 06:59
Neste varsel før:

Oppdatert informasjon -

Varselet i deler av Finnmark er nedgradert fra oransje til gult nivå pga. minkende vannføring.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet i deler av Troms og Finnmark er nedgradert fra oransje til gult nivå pga. kjøligere vær og minkende vannføring. Varselet i indre Trøndelag er nedgradert fra oransje til gult nivå pga. minkende vannføring.
 • Oppdatert informasjon -
  Alta kommune er nedgradert fra rødt til oransje nivå pga. kjøligere vær og minkende vannføring ventet de neste 2-3 dagene. Noen kommuner sør og nord i det oransje varslingsområdet for indre Trøndelag er blitt fjernet fra varselet pga. mindre bidrag fra snøsmelting.
 • Oppdatert informasjon -
  Varslingsområdet til "Varsel om flomfare, oransje nivå for indre Trøndelag" er utvidet med Trondheim kommune. Det oransje varselet er forlenget i varslingsperioden. En del av varslingsområdet i "Varsel om flomfare, oransje nivå for Troms og Finnmark" er oppgradert til rødt.
 • Oppdatert informasjon -
  En del av varslingsområdet i "Varsel om flomfare, oransje nivå for Troms og Finnmark" er oppgradert til rødt
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet "Varsel om flomfare, oransje nivå for Troms og Finnmark" er forlenget til å gjelde for tirsdag
 • Oppdatert informasjon -
  Det oransje flomvarselet for indre Trøndelag er forlenget til å gjelde for mandag.
 • Oppdatert informasjon -
  Det oransje flomvarselet for indre Trøndelag er forlenget til å gjelde også for lørdag og søndag
 • Oppdatert informasjon -
  Store deler av Nordland er fjernet fra varselet
 • Oppdatert informasjon -
  For fredag: Gult varsel er utvidet med noen kommuner i Trøndelag.
 • Oppdatert informasjon -
  For onsdag: øverst i Østerdalen og Trøndelag: Det oransje varslet er utvidet med noen kommuner. Lengre ned i Østerdalen: Det gule varslet er også utvidet med noen kommuner.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner osv. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Vannføringen er generelt minkende pga. noe kjøligere vær. Vedvarende snøsmelting vil kunne opprettholde vannføring på rødt nivå i vassdrag der det er mye snø igjen.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler