Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Trøndelag og Nordland.

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.09.2019 07:00 til 22.09.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag morgen 20. sep. 2019
  • Fare minker: Søndag ettermiddag 22. sep. 2019

Oppdatert informasjon -

Det gule varslet for deler av Trøndelag og Nordland er nedgradert til grønt nivå. Alle vassdrag har nå kulminert etter helgas nedbør. Salsvatn i ytre strøk nord i Trøndelag har fremdeles flomvannføring på oransje nivå, men den ventes å synke sakte gjennom søndagen.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Overvann i tettbygde områder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Forhåndstapping av vannmagasiner bør vurderes. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Det er registrert 50-80mm de siste 24t. Den kraftigste nedbøren har passert, og fronten er kraftig svekket. Enkelte trege vassdrag har fortsatt stigende vannføring. Sidevassdrag til Namsen har kulminert, men Namsen stiger fremdeles. Nåværende prognose viser at det lokalt kan komme opp mot 20-30mm i østlige deler nord i Trøndelag. Ellers ventes det lite nedbør i varslingsområdet. Varslet ligger nå i nedre sjikte av oransje nivå, og mange vassdrag vil kulminere på gult nivå.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler