Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 20.09.2019 07:00 til 21.09.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 20. sep. 2019
  • Fare minker: Lørdag ettermiddag 21. sep. 2019

Oppdatert informasjon -

  • Oppdatert informasjon -
    Les oppdatert status om flom- og jordskredfare på forsiden av varsom.no
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren.

Beskrivelse

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler