Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 15.09.2019 07:00 til 16.09.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Lørdag ettermiddag 14. sep. 2019
  • Fare minker: Mandag kveld 16. sep. 2019

Oppdatert informasjon -

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om flom og jordskredfare på Vestlandet
  • Oppdatert informasjon -
    Sunndal og Surnadal oppgradert fra gult til oransje varsel.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Mange skredhendelser. Noen kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler