Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om jord- og flaumskredfare, gult nivå for Austlandet og Sørlandet

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.06.2019 07:00 til 07.06.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag morgen 6. jun. 2019
  • Fare minker: Natt til lørdag 8. jun. 2019
  • Høyde: 0 - 2000 moh
  • Publisert: 06.06.2019 14:15

Oppdatert informasjon -

Nedbørsystemet flyttar seg nordover. Agder-fylka, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus er difor nedgradert til grønt, mens enkelte kommunar sør i Trøndelag er oppgraderte til gult.

Konsekvens

Det er venta nokre skredhendingar. Enkelte store hendingar kan førekoma. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengt. Jordskred: Utglidingar og rask rørsle av vassmetta jord i bratte skråningar. Flaumskred: Ein flaum av vatn, jord og stein i bratte bekkeløp. Vatn på avveie i bratt terreng som kan medføra bekkeløpsendring.

Råd

Hald deg oppdatert om utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen, og følg vêrradaren og varselet frå Meteorologisk Institutt. Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.

Beskrivelse

Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er særleg utsette.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler