Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Telemark og Buskerud

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.04.2019 07:00 til 28.04.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Lørdag ettermiddag 27. apr. 2019
  • Fare minker: Søndag ettermiddag 28. apr. 2019
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Oppdatert info om flom- og jordskredfare kan leses på forsiden av varsom.no.

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Overvann i tettbygde områder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring i små og store elver. Også i vassdrag uten snø ventes stigende vannføring på grunn av mye regn. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler