Hopp til hovedinnhold

Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland og Agder

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 08.02.2019 07:00 til 09.02.2019 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag kveld 8. feb. 2019
  • Fare minker: Søndag ettermiddag 10. feb. 2019
  • Høyde: 0 - 500 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Det vil bli stigende vannføring i mindre vassdrag på Sørvest- og Sørlandet. Regnet i seg selv vil kunne føre til lokale flommer, samt at snøsmelting vil bidra til økt vannføring i de indre områdene.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler