Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet, Trøndelag og Nordland

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 25.09.2018 07:00 til 26.09.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Tirsdag kveld 25. sep. 2018
  • Høyde: 0 - 1500 moh

Oppdatert informasjon -

Se statusoppdatering på forsiden av www.varsom.no.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Overvann i tettbebygde områder. Rask økning av vannføring i vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Mye regn vil gi raskt økende vannføring i elver og bekker. Det ventes vannføringer på høyt gult nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler