Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 03.08.2018 07:00 til 04.08.2018 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Fredag ettermiddag 3. aug. 2018
  • Fare minker: Lørdag morgen 4. aug. 2018

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for sedimenter, søppel, kvist og løv.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler