Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flaumskredfare, gult nivå for kystnære område i Agder, grunna mykje regn.

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 20.10.2017 07:00 til 21.10.2017 06:59
Neste varsel før:

Beskrivelse

Det er prognosert litt mindre regn enn tidlegare for i dag, fredag, men framleis opp til 40-70 mm i døgnet. Over dei neste 3 døgna er det venta opp til 100 mm, 200 mm enkelte stader. Varselet ligg i nedre sjikt av gult nivå, og faren for jordskred er venta å auka natt til laurdag. Fredag er det lågtliggande område langs kysten som er mest utsette.<br/>Ver spesielt merksam i områda som vart råka av flaumen tidleg i oktober, der skredmassar og brotkantar framleis kan vera ustabile.<br/>Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er særleg utsette.<br/>Gult nivå er det lågaste varslingsnivået vårt.<br/>Reinsking av dreneringsvegar og stikkrenner er anbefalt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler