Varsel fra NVE og MET for Sveio torsdag 28.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 04.07.2022 14:01) Gyldig fra: 04.07.2022 07:00) til 05.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 04.07.2022 12:48) Gyldig fra: 04.07.2022 07:00) til 05.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 04.07.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Deler av Rogaland og Vestland

  • Publisert: 04.07.2022 07:42
  • Gyldig: fra 04.07.2022 11:00 til 04.07.2022 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå