Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Oppdal onsdag 22.11.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Snø

Snø pågår, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

  • Publisert: 21.11.2023 11:16
  • Gyldig: fra 22.11.2023 07:00 til 23.11.2023 19:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå