Varsel fra NVE og MET for Hemnes lørdag 18.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.05.2022 15:28) Gyldig fra: 25.05.2022 07:00) til 26.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 25.05.2022 13:24) Gyldig fra: 25.05.2022 07:00) til 26.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 25.05.2022 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 25.05.2022 09:14
  • Gyldig: fra 25.05.2022 06:00 til 25.05.2022 10:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå