Varsel fra NVE og MET for Alstahaug tirsdag 17.11.2020

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.11.2020 15:03) Gyldig fra: 17.11.2020 07:00) til 18.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 17.11.2020 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.11.2020 14:51) Gyldig fra: 17.11.2020 07:00) til 18.11.2020 06:59
    Neste varsel før: 17.11.2020 15:30)

Vannstand langs kysten og i fjordene

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Helgeland, Salten, Ofoten og Lofoten

  • Publisert: 16.11.2020 11:17
  • Gyldig: fra 17.11.2020 12:00 til 17.11.2020 15:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå