Varsel fra NVE og MET for Alstahaug mandag 26.07.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.12.2021 13:25) Gyldig fra: 01.12.2021 07:00) til 02.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 01.12.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 01.12.2021 13:21) Gyldig fra: 01.12.2021 07:00) til 02.12.2021 06:59
    Neste varsel før: 01.12.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå