Varsel fra NVE og MET for Sel fredag 21.05.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.05.2021 14:52) Gyldig fra: 21.05.2021 07:00) til 22.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 21.05.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 21.05.2021 13:44) Gyldig fra: 21.05.2021 07:00) til 22.05.2021 06:59
    Neste varsel før: 21.05.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå