Varsel fra NVE og MET for Kristiansand tirsdag 19.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 20.07.2022 14:13) Gyldig fra: 20.07.2022 07:00) til 21.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 20.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 20.07.2022 12:43) Gyldig fra: 20.07.2022 07:00) til 21.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 20.07.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Østlandet og deler av Agder

  • Publisert: 14.07.2022 11:43
  • Gyldig: fra 14.07.2022 11:00 til 22.07.2022 00:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå