Hopp til hovedinnhold

Varsel fra NVE og MET for Birkenes torsdag 16.03.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

Snø

Svært mye snø, oransje nivå (MET)

Agder og Telemark

  • Publisert: 15.03.2023 13:00
  • Gyldig: fra 16.03.2023 13:00 til 17.03.2023 16:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå