Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Fjellskredovervåking

Overvaking av store ustabile fjellparti med høg risiko i Norge vert utført av seksjon for fjellskred (SVF) i NVE. Sju fjellparti er definert som høgrisikoobjekt, og skal overvakast kontinuerlig.

Andre objekt blir periodisk overvaka, i henhold til strategi for periodisk overvaka objekt.

Høyeste farenivå per dag

Høyrisikoobjekter

Kart

Ukesrapporter

År Uke Oppsummering Rapport