Snøskredvarsel for Voss tirsdag 12.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende og dreiende vind gir ferske fokksnøflak i leheng mot sørøst. Noen plasser vil fokksnøflakene legge seg på vedvarende svake lag av rim og kantkorn. Flakene vil være lette å løse ut. Der det legger seg fersk fokksnø kan det gå naturlig utløste skred. Fjernutløsning er mulig.
Snøoverflaten varier fra løssnø i skogen til mer vindpåvirket men fortsatt myk snø i høyden. Det har kommet 20-40 cm de siste dagene. Før siste snøfall var snødekket tynt.
Nysnø og vind fra sør-vest og vest har trolig dannet ferske flak over vedvarende svake lag med kantkorn og rim, som lå i overflaten. Det er usikkerhet rundt utbredelsen til vedvarende svake lag. Det finnes også eldre kantkornlag dypere i snødekket, men dette ligger i stor grad under bærende snø.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-17 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

12.01.2021 kl. 22:06

1058 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Ferske skred Skred over vei på Vikafjellet nå i kveld. Kun lest i avisen. Trolig øst side som har gått, vindøkning i dag fra N/NV. Fantes løs snø tilgjengelig for vindøkning. Str 2 skred kan nå veien i dette området.

ObsID: 248785

Voss / VOSS

Snø

12.01.2021 kl. 14:24

854 moh

Nils@alf (**)

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. Ø. Mellom 800 moh og 0 moh Testheng fjernutløst lite belastning

ObsID: 248738

Voss / Voss

Snø

12.01.2021 kl. 14:08

702 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  KnutH@obskorps Kommentar:  Legger seg godt med snø i Lesider mot SØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Drønn i snødekket, kraftig vind og moderat snøtransport frå NV. FG 3. Vind og snøbyger frå NV fram til i morgo. Endring i vindretning til SØ og mindre vind vil stabilisere den ferske vindtransporterte snøen noko i morgo. Kantkorn/rim problematikken ved bakken vil vedvare. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Tester

ECTP14@44cmQ2 Dårlig Kantkorn ved bakken

ECTPV@17cmQ2 Dårlig Nedføyka nysnø

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Vil tru dette er/kan bli eit problem i alle himmelretninger

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Snøprofil

17 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm 1F RG/DF 1 mm D, 6 cm F FC/SHxr 3 mm D, 2 cm P MFcr D, 5 cm F FC 3 mm D -4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 248743

Voss / Voss

Snø

12.01.2021 kl. 12:42

591 moh

KnutH@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  KnutH@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KnutH@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Drønn i åpne områder i skogen og i tregrensa. 10 cm lag ved bakken som består av nedføyka rim og kantkorn. 15 cm mjuk snø på toppen

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra NV ↘ 50% skyer Kraftig vind frå NV. 13 m/s på toppane her ved Mykkeltveitveten(1131moh)ifølge yr.3,4 m/s i tregrensa her på øst sida.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mjuk ubunden snø i skogen. Litt meir bunden i tregrensa. Supert skiføre

ObsID: 248725

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

12.01.2021 kl. 09:23

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 248675

Voss / Voss

Snø

11.01.2021 kl. 18:39

897 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -13 °C 1 m/s fra NØ ↙ Stjerneklart, kaldt og flott skiføre.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 248633

Voss / Vik

Snø

11.01.2021 kl. 16:08

1053 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøoverflaten ca 20cm ++ løs snø klar for transport. Ligger i alle himmelretninger. Enkelte dyner finnes i den men for det meste løs. Under den løse finnes fokksnø flak 10cm der er gravde i le for vind fra vest. Finnes også eldre fokksnøflak i de andre himmelretninger.

Tester

ECTP3@22cmQ1 Dårlig Går på overflatekanten sprer bruddet men blokka skyter ikke ut. Gjorde en til og da fikk jeg ECTP4@22Q1

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nysnø og vind i helgen fra vestlig kant har dannet flak over et løst lag med overflatekant. Etter dette har det kommet nysnø uten vind så nå ligger det rundt 20cm ++ med løs snø i alle himmelretninger. Fikk drønn gjentatte i laget fjernutløsning er mulig. Vind som er meldt utover Tirsdagen vil frakte snø inn i le. Naturlige skred enten i kanten eller i nedføyket nysnø kan forventes når været stor på. De kan nå str 3 middels. Vinden skal løye utover Onsdagen men det vil trolig fortsatt være lett å løse ut skred. Det er meldt en kjøligere værtype senere i uken uten særlig vind og solen kommer kanskje frem. Kjølig vær gjør at stabiliseringen av flaken går svært sakte og lett å løse ut skred vil trolig vedvare en god stund, men først litt vind og mulig naturlig skred.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Se tidligere melding

Notater

Vikafjellet 11.01.21 https://vimeo.com/499242766

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt ingen trolig siste 24 timer men et trolig gått i helgen, se melding tidligere i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S Vind fra vestlig sør vestlig kant har fraktet snø i helgen. Etter det har det kommet nysnø uten vind i seg. Dette gjør det umulig å se flaket snø under nysnøen. Fikk gjentatte drønn på turen. Finnes også kantkorn lengre ned i snødekke rundt skarelag.

Snøprofil

12 cm F PP/DF 1 mm/3 mm D, 10 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 15 cm F/4F- FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 15 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 40 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -5,2 °C @ 60 cm, -4,8 °C @ 70 cm, -4,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1050moh ikke til bakken ssø ca -7 i lufta. Snødybde ca 1,5 meter

ObsID: 248613

Voss / Vik

Snø

11.01.2021 kl. 13:52

974 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Drønn her løs snø i overflaten. Og mye av terrenget har 20-30cm løst i overflaten.

Faretegn

Drønn i snøen Gikk maks 10 meter ut fra veien så drønna det. Det finnes et løst lag av overflatekant høyt i dekke og et lag av kant j forbindelse med skare/smelteformer lengre ned. Nøyaktig hvilket lag den drønnet i er ikke godt å si, drønn lyden var noe dempet. Og det smalt ikke men helt klart drønn i løsere lag.

ObsID: 248598

Voss / Vik

Snø

11.01.2021 kl. 12:58

982 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dyner i terrenget her nedenfor Skjellingahaugen, bak hytta ser det også ut som det er knekt noe av en skavel når snøen ble fraktet. Var mye skispor her før helgen, nå er det «visket» ut.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

9. jan 23:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1007 moh og sluttet på 983 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 40 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Øst side ved Skjellingavatnet Vet ikke eksakt når det løsna. Skredet har trolig løsna pga nysnø og pålagring Lørdag kveld / natt til Søndag. Bruddkanten er noe føyket igjen men du ser blokkene. Skredet har stoppet i henget og ikke nådd ned til veien. Skredet ser ikke super hardt ut litt mykt. Ikke målt bruddkant og bredde og heler ikke sjekket svakt lag.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 70% skyer Rolig stille vintervær med - 7 her nede i Vik var det -1. Det her klarna opp fra i dag tidlig og nå kaster solen skygger.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Det har kommet nysnø i helgen mulig enn 20cm +++ vet ikke. Men alle skispor fra før helgen har nå snødd føyket igjen og terrenget fremstår som «jomfruelig». Uten skispor. Veien var stengt Lørdag kveld til Søndag kl 12. I dag ser man dyner i terrenget men snøen uten å ha vært ute, virker som ikke så hard, brøyteføre. Vinden har kommet fra sv. Det har tidligere vært mye østavær så nå er det trolig like mye snø i alle himmelretninger, betydelig mindre på topper og rygger , der er det noen steder helt avblåst.

ObsID: 248589

Voss / Voss

Snø

11.01.2021 kl. 12:35

1162 moh

pow86 (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  pow86
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pow86
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pow86
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pow86
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pow86

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hørte små drønn 3-4 ganger på vei oppover

Vær

Lite vind og god sikt.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Ca 30 cm myk fokksnø og 15 cm tørr nysnø oppå tydelig kantkornlag. Løste ut med 5 slag på spaden

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

ObsID: 248616

Voss / Voss

Snø

10.01.2021 kl. 19:00

874 moh

BrittMari@vossvgs (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: 20-40 cm tørr nysnø

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i snøen i austside frå skogen og opp til 900moh.

Vær

Snø -4 °C 5 m/s fra SV ↗ Tette snøbyger.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mykje nysnø siste 24 t. I austside der vi gjekk i kveld, var det for det ubunden snø heilt til topps. Fantastisk skiføre. Drønn og skytande sprekker i frå skogen og til topps. Nedføyka rim og kantkorn ved bakken, litt fuktigheit i rimlaget.

ObsID: 248492

Voss / Kvamskogen

Snø

10.01.2021 kl. 14:00

647 moh

Markus Eckerstorfer (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig vurderer skredfaren som betydelig, mest fordi jeg mener det er 'sannsynlig' å løse ut skred og skredproblemet fant jeg i mange bratte heng. tror nok at skredene blir '1-små, i hvert fall i det terrenget jeg var i. det kommer en del mer snø også blir det kaldt. så jeg forventer at skredfaren holder seg på betydelig i noen dager til, før ting kanskje roer seg ned

Faretegn

Stort snøfall kom nok over 35 cm i løpet av 12 timer, sammen med en del vind, mest i høyden

Ferske sprekker sprekker rundt skityppene, men lite energi i dem

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV over 500 moh har bare vært i vest-vendte heng i dag og da fant jeg nedsnødd kantkornet snø i mange bratte heng, særlig over skogsgrensen. flaken er mykt storsett og sprekker lett opp. klarte ikke å løse noe ut, men gjorde en del håndtester som viste at det svake laget bryter lett og latt.

ObsID: 248491

Voss / Kvam

Snø

10.01.2021 kl. 13:53

523 moh

Freddy (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Freddy

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: I skogen

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 95% skyer

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

Tørr nysnø på gammel snø med rimlag som kollapser

ObsID: 248435

Voss / Voss

Snø

09.01.2021 kl. 22:14

175 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Vær

Snø 1,5 °C fra V → 100% skyer Periodevis tett snøvær, vekslende vind opp i bris fra vest. Plussgrader, snøen er våt. Har lagt seg et par-tre cm på asfalten.

ObsID: 248300

Voss / Voss

Snø

09.01.2021 kl. 16:15

807 moh

OleBjorsvik (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OleBjorsvik

Vær

Snø 100% skyer Nettopp begynt å snø. Gammel nysnø på bakken.

Tester

ECTX Gammelt nysnølag (10-15 cm) ble fullstendig komprimert etter tre-fire slag fra albuen.

Snødekke

25 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Knivharft nederst. Knyttneve øverst. 35% vanninnhold i øvre lag.

ObsID: 248272

Voss / Voss

Snø

09.01.2021 kl. 10:04

180 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot sør

Vær

Temperaturen har steget 5 grader i natt. God fart på skyene på himmelen allerede.

ObsID: 248199

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org