Snøskredvarsel for Voss mandag 30.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

30.11.2020 kl. 13:23

1050 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fiffig form på bruddflaten... CTH25@40Q1 RG/MFcr. Fra toppen : 20 cm mjuk nysnø over 20 cm delvis gjenfrosset smelteformer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Østvendt skråning, ca 1000 moh. illustrerer snøfordeling vs terrengform.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Snøfordeling, østvendt skråning, 1000 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Vindpåvirka nysnø. Denne er knyttneve i lesider og 4-1 fingerhard i åpent terreng der vinden tar.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Åpent vann/utrygg is.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Kvassdalen, nysnø på trær.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -1,5 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snødrev fra sør. 0-isoterm ligger mellom 550-800.

Tester

ECTX

CTM23@0cmQ1 Q1 i overgangen finkorna RG og overliggende skare/smelteformer.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 0-30 cm nysnøpålagring, avhengig av terrengform. Markert økning i snømengde rundt 900 moh. I høyfjellet er snøen ujevnt fordelt - alle små og store konvekser er avblåst og snøen er avsatt i forsenkingene. Slik vil det være til ruheten er tilstrekkelig utjevna. Mer snø i forsenkinger mot nordøst, enn mot øst. Vest og sør er generelt avblåst.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

1 Liten Fullt mulig å gå på ski over 900 moh. Avblåst på konvekser og terrenget har stor ruhet. Det ligger gjennomsnittlig 5-15 cm nysnø, mer i forsenkingene. Mild værtype gjør at nysnøen binder raskt mot underlaget. Faregrad vurderes til 1, liten, på grunn av liten skredstørrelse. I utsatte sektorer høyt til fjells vil det trolig være høyere faregrad.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ over 900 moh Denne vurderingen gjelder oversiktlig terreng. Situasjonen er nok annerledes i store lesider over 1100-1200 vend mot nordøst, spesielt de med stort tilfangstareal.

Skredaktivitet

30. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sikt til å vurdere skredaktivitet.

Snøprofil

20 cm 4F PP 1 mm D, 20 cm 1F MF 1 mm M, 30 cm 1F RG 1 mm M, 20 cm 4F MF 3 mm W -1 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 1100, østvendt. I et bekkefar, slik at det var litt mer snø.

ObsID: 243288

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

29.11.2020 kl. 10:45

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver.

ObsID: 243088

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

28.11.2020 kl. 13:03

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt ver. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt ver.

ObsID: 243029

Voss / Ulvik

Snø

28.11.2020 kl. 11:47

806 moh

andhol@SHUvoss (Ukjent)

Vær

-7 °C 3 m/s Opphold og klart kaldt vær.

Snødekke

30 cm totalt Rim på mykt underlag Tørr Tynt snødekke, men som ila fredag til lørdag har fått et kraftig rimlag på toppen etter klarvær siste 24 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten 1 pga lite snø. Utfordringen blir når det tydelige rimlag er snør ned senere.

ObsID: 243084

Voss / Vikafjell

Snø

27.11.2020 kl. 10:12

1131 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Gamle våte løssnøskred på begge sider av Kvassdalen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Dårlig bilde.. men det var et str 2 skred løsna helt opp mot toppen på 1300. Må ha vært et vått løssnøskred det og vil jeg tro fra noen dager siden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot N innover Vikafjellet og Sogn i sikte
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Myrkdalsvatnet på 230 moh. Bilde mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot Ø. Tynt snødekke i V
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N. Noe mer snø i V heng der jeg gikk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N innover Vikafjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra NV ↘ 100% skyer Stille, skydekke på 12-1300. 0 grader i bygda, -2 ved bilen (800) og -5 på 1100.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen snø under ca 400. Denne grensa er vel høyere jo lengre vest du kjem. Høyere i Myrkdalen enn på Vossevangen. På 800 er det ca 30 cm snø, noe mer jo høyere opp du kjem. Det går fra 2-3 cm nysnø ved bilen til opp i 10 cm høyest oppe. Jeg gikk til ca 1150. Hele veien er snøpakka under nysnøen kompakte smelteformer. Det har vært mer fuktighet i snøen nederst, og den er hardere nede etter kuldegradene siste døgn. Det var antyding til kantkorn nederst i snødekket på ca 950 ved tynt snødekke. Der jeg gravde på 1150 var det 60 cm snø og knallhardt nede ved bakken. Det er tydelige vindtegn etter vind fra V. Det ligger mer snø i Ø, og det er ganske gode skavler mot Ø. Det var finfint skiføre, med tørrsnø over bærende snøpakka. Er jo ikke mye snø, så mye Stein og kratt som stikker opp, og ujevn fordeling av snø. Ligger i søkk osv.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold

Skredproblem

Ubunden snø Jeg observerte ingen skredproblem på min tur i dag, med stabilt snødekke, og kun små mengder løs snø på toppen. Mulig det finnes mer snø enkelte steder, og at vinden har tatt enkelte steder som vil kunne gi små fokksnøflak. Det er jo også en mulig fare for små tørre løssnøskred.

Skredaktivitet

27. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er mange våte løssnøskred rundt omkring, men ingen skredaktivitet siste døgn,

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm D, 60 cm K MF/RG 2 mm/2 mm Laget består av flere lag som varierer mellom fuktig fokksnø og smelteformer, fra kniv til nesten 1f. I bånn er det 5 cm med knivhard store smelteformer. Lenger nede var dette laget tynnere med begynnende kant og løst. -1,5 °C @ 5 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm Burde sikkert ha tegna inn det nederste laget som eget lag, da det skilte seg tydelig fra resten av pakka, se bilde.

ObsID: 242968

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org