Snøskredvarsel for Voss lørdag 30.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Voss

Snø

27.11.2019 kl. 12:06

1059 moh

oormasen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  oormasen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  oormasen

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Rolige forhold. Sola trenger nesten gjennom skydekket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

32 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er i hovedsak tørt. Bærer preg av at November har vært tørr og kjølig, uten lavtrykk av betydning. Kantkorn langs bakken. Snøen er relativt jevnt fordelt i terrenget.

ObsID: 199701

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org