Snøskredvarsel for Voss torsdag 16.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Høg temperatur og solinnstråling gir fare for mindre våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er knytta til bratte heng med våt snø. Her kan det løysast ut små, våte skred, både naturlig og av skikøyrarar. Stigande temperatur gir meir oppbløyting av snøen enn dei foregåande dagane. Dette gjeld i alle himmelretningar. Det er den ferskaste snøen som er lettast å påverke. Ver merksam på glidesprekker som er eit teikn på glatt underlag og moglegheit for glideskred.
Nysnøen som kom i forrige veke har stort sett smelta bort eller er omdanna. Det gamle snødekket vart smelteomdanna under mildvêr i april, og dette er stort sett stabilt. Under 1000 moh er snødekket tynt og usamanhengande.
Natt til onsdag har det ikkje vore kaldare enn 0 °C på Midtstova (1160 moh) på Bergensbanen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
2 °C til 12 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Delvis skyet natt til onsdag og onsdag kveld.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
3 °C til 13 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Noe mer skyet utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org