Snøskredvarsel for Voss tirsdag 07.05.2019

1
Liten
Publisert:

Stabile forhold og lite snø i terrenget. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for mindre våte skred i nysnøen, der det lå snø fra før.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite ny nedbør fører til at skredfaren holdes uendret. Skredproblemet er knyttet til noen små naturlig utløste løssnøskred i bratt og solvendt terreng når dagen er på det varmeste. Vær også oppmerksom der vinden kan ha dannet små ansamlinger av fokksnø. Disse vil være lett å løse ut når sola tar i bratt terreng. Der det ikke ligger snø fra tidligere vil nysnøen smelte på bakken.
Det er lite snø i regionen og kun sammenhengende skiføre enkelte plasser høyt til fjells. Snøoverflata består av igjenfrosne smelteformer med noe nysnø fra siste dager over. En må stort sett over 800 meter for å finne skiføre. Der hvor nysnøen legger seg på bar bakke smelter den fort.
Observasjoner fra Rosendal søndag viser til noe nysnø over ca 700 moh. Det kom søndag mellom 5 -10 cm nysnø i regionen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Kvam

Snø

06.05.2019 kl. 15:50

0 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot N. Torefjell(venstre) heilt bar for nysnø på barmark. Skrott midt i biletet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot aust. Her ligg det meir nysnø.

Snødekke

Nysnøgrense på 600 moh I dag tidlig kunne eg observera nysnø på nordsida av Knutolahøgaste kring 350moh, på sørsida av Torefjell ca 500moh, og truleg har nysnøen fleire stader i hamna ned til 300-400moh, men denne har smelta fort. Det er sol på Kvammasida av fjorden, noko meir grått på Jondalsida. På Torefjell og fjella i kring har all nysnøen som la seg på barmark smelta. På sørsida av Skrott ligg nysnøen jevnt over frå ca 1100moh og opp. På Jondalsida av fjorden(i varslingsregion Hardanger) ligg nysnøen jevnt over heile området frå ca 600moh og opp. Her kan det sjå ut til å ha kome meir snø òg.

ObsID: 193901

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org