Snøskredvarsel for Voss mandag 06.05.2019

1
Liten
Publisert:

Lite snø og generelt stabile forhold. Noen små løssnøskred kan forekomme i bratte solvendte sider når dagen er på det varmeste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite ny nedbør fører til at skredfaren holdes uendret. Skredproblemet ventes å være små naturlig utløste løssnøskred i bratt og solvendt terreng når dagen er på det varmeste. Vær også oppmerksom på skavler som kan brekke.
Det har vært høye temperatur i fjellet og mye avsmelting siden før påske. Kaldere værtype og noe nysnø siste dager. Snødekket framstår som smelteomvandla og stabilt med noe nysnø fra siste dager over. Denne virker å binde godt til gamle snødekket. En må stort sett over ca 800 meter for å finne skiføre. Der hvor nysnøen legger seg på bar bakke smelter den fort.
Observasjoner fra Vikafjellet 3. mai, viser til enkelte små ansamlinger av fokksnø over det gamle stabile snødekket av smelteformer. Dette gir fint skiføre i søkk mot nord over ca 900 moh.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Kvam

Snø

06.05.2019 kl. 15:50

0 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot N. Torefjell(venstre) heilt bar for nysnø på barmark. Skrott midt i biletet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot aust. Her ligg det meir nysnø.

Snødekke

Nysnøgrense på 600 moh I dag tidlig kunne eg observera nysnø på nordsida av Knutolahøgaste kring 350moh, på sørsida av Torefjell ca 500moh, og truleg har nysnøen fleire stader i hamna ned til 300-400moh, men denne har smelta fort. Det er sol på Kvammasida av fjorden, noko meir grått på Jondalsida. På Torefjell og fjella i kring har all nysnøen som la seg på barmark smelta. På sørsida av Skrott ligg nysnøen jevnt over frå ca 1100moh og opp. På Jondalsida av fjorden(i varslingsregion Hardanger) ligg nysnøen jevnt over heile området frå ca 600moh og opp. Her kan det sjå ut til å ha kome meir snø òg.

ObsID: 193901

Voss / Voss

Snø

03.05.2019 kl. 16:32

775 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Maks fokksnøansamling i lo for nordavinden. I høyden så holder nok denne seg et par dager.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Nordvendt fjellside. Ca 1200 m o.h ved skavlene. Et lite skred som har løsnet under en skavl kan sees. Kan kanskje være verdt å nevne skavler mot nord i varselet. Disse finnes fortsatt og er i fin form flere steder.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Bilde mot nordvest. Det har vært snøtransport over ca 1000 m o.h., gjennom dagen. Bildet av skispor etter ca 1,5 time.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Bilde av sørvestvendt fjellside i Kvassdalen. Snøskredfaren mot veg er smeltet helt bort for sesongen. Snøgrense i bildet er på ca 1000 m o.h.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Nordover på Vikafjellet. Skiføre fra vegen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Skiføre fra rett over elven ved Vikafjellet mot Finnbunuten.

Skredfarevurdering

1 Liten Det kom 2 cm nysnø i natt. Denne snøen smelter bort der den ikke legger seg på gammel snø. Fra ca 900 m o.h i nordlig eksposisjon legger det seg opp litt fokksnø. Denne snøen legger seg altså i lo for gjeldene vindretning. Maks 8-9 cm med fokksnø i oppsamlingsområder, og for lite til å utgjøre et skredproblem. Dog så gir denne fokksnøen fint skiføre idag. Siden rett før påske har det smeltet mye på Vikafjellet, men fortsatt fine skimuligheter. Varslet faregrad er riktig Lite skiføre å finne under 800.

ObsID: 193644

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org