Snøskredvarsel for Voss mandag 08.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nattefrost og vind frå nordaust vil kjøle ned og tørke ut snødekket, men i soleksponerte fjellsider vil ein i løpet av dagen kunne forvente mindre våte laussnøskred. Vekslande temperatur med klårveir og utstråling som gir nattefrost og høge temperaturar om dagen virkar stabiliserande for snødekket, og gir ein gradvis overgang til grovkorna snø.
Det ligg varmepåvirka finkorna fokksnøflak i leområder i høgda. Enkelte stader er den nyaste snøen i ferd med å bli grovkorna etter varmepåvirkinga siste dagane. Det er tynt snødekke/bart under ca 600 moh. Den eldre snøen er i hovudsak varmepåvirka og stabilisert. Toppar og ryggar er avblåst. Det er lite teikn til oppsprekking og sigesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-5 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Kaldere utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-6 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.04.2019 kl. 06:14

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan vere fare solskred. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme veret framover.

ObsID: 190300

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

07.04.2019 kl. 10:38

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Muligheit for solskred. . RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mildt og fint ver.

ObsID: 190197

Voss / VOSS

Snø

06.04.2019 kl. 14:53

1321 moh

OleBjorsvik (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OleBjorsvik
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Fasthet i snøen for det meste blyanthardt. To tynne lag med én-fingerhardt i de øverste 15 cm. 0,5 cm islag på 60 cm dybde. Dette islaget satt godt fast i den fuktige snøen over og under, og ingen krystaller observert.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Ingen brudd etter 30 slag som siden av 40x40 cm SSU blokk. Måtte sette spade bak og legge på mye kraft. Da kom et seigt brudd helt i bunnen av blokka på 120 cm dybde.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  OleBjorsvik Kommentar:  Seigt brudd på 30 cm når spaden måtte røskes ut.

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket myk Fuktig Jevn, fast men myk, litt skare som smelter lett i sola.

ObsID: 190124

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

06.04.2019 kl. 09:05

562 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan vere fare for solskred.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mildt og fint ver..

ObsID: 190065

Voss / Tjovdalen

Snø

05.04.2019 kl. 12:30

1197 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

CTM14@60cm God På 1F lag i smelteomvandlet kantkorn over skare

CTM15@60cm God

CTH21@60cm God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. apr. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1000 moh

Snøprofil

6 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 190961

Voss / ULVIK

Snø

05.04.2019 kl. 12:01

1185 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sondre@SkredAS
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sondre@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre@SkredAS

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV, V over 1000 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

1000 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Fuktig

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s

Notater

Leggerinn profil og beskrivelse senere

Skredaktivitet

5. apr. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1000 moh

ObsID: 189939
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.