Snøskredvarsel for Voss mandag 11.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vinden aukar opp mot NV stiv kuling og kjem saman med enkelte snøbyer. Det er fleire svake lag i snødekket. Skredfaren aukar litt mens mens vinden står på.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindauke til NV stiv kuling og moderat nedbør gjer at skredfaren truleg vil halde seg på 3-betydeleg. Det er krevjande snøforhold i fjellet sjølv om pålagringa er moderat. Fleire vedvarande svake lag av både rim og kantkorn i snødekket gjer at stabiliseringa går sakte anten det bles eller ikkje.
Snødekket i fjellet er prega av mykje vind frå SV-SØ den siste tida. Dette har gitt flak i NØ- til NV-vendte heng. I høgda er snødekket lite samanhengande fordi vinden har omfordelt snøen. Fjelltoppar og -ryggar er i stor grad avblåste, og elles finst det hard, berande fokksnø. Laurdag var det plussgrader opp til om lag 1000 moh. Det vart opp til denne høgda observert mykje vatn i snødekket og ein del våte laussnøskred.
Det er observert fleire lag med kantkorn og nedføyka overflaterim under den ferske fokksnøen frå dei siste dagane. Seinast laurdag melder observatør om nedsnødd rimlag høgt i snødekket som det var lett å få brot i. Det finst òg kantkornlag djupare i snødekket. Søndag vart det meldt om skytande sprekker i snøen på om lag 1100 moh ved Bergsdalen.
Det vart laurdag observert fleire små våte laussnøskred i Kvassdalen på sørsida av Vikafjellet.
Søndag føremiddag var temperaturen på veg ned. Mildversgrensa flytta seg frå om lag 1000 moh laurdag til om lag 600 moh søndag. Det var små nedbørsmengder og relativt rolege vindforhold i fjellet.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.
N liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / VOSS

Snø

11.02.2019 kl. 20:30

683 moh

VegardVB (**)

Vær

Snø fra NV ↘ Mykje vindtransport frå nordvest og bygevær med nedbør.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredhendelse

11. feb 20:32 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 686 moh og sluttet på 668 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Litt usikker på om det gjekk akkurat der om det er plotta inn i kartet, men i det området. Pga. mørke og snø i lufta vart bileta svært dårlege og eg har difor ikkje lagt ved nokon, men skal beskrive so godt som eg kan ut i frå det me såg der. Henget: Som ein hoppbakke landing med ein konveks i toppen og konkav i boten med litt kuleformasjonar og tre på sidene. Høgdeforskjell på omlag 60-80 meter. Brotkanten: Eg vil anslå den til omtrent 80- 100 m brei - den fulgte rett under konveks formasjonen i terrenget. Mesteparten av brotkanten hadde ei høgd 5-15 cm, det var nokre få meter i den austlege delen av brotkanten som var omlag 30 cm. Skredmassane fordelte seg jamnt utover henget og ein ville mest truleg ikkje blitt heilt begravd. Når me køyrte inn i skredmassane var det heilt mjukt og litt som å køyra i oppkøyrt laussnø. Sjøvle skredmassane fordelte seg langt nedover henget. Litt usikker på kor langt, men vil anslå frå mellom 50-70 meter med variasjon i høve terrenget. Det var mest truleg hunden min, 25 kg liten tilleggsbelastning som løyste ut skredet då han sprang inn i henget frå toppen og me køyrte ned lenger aust for henget. Grunnen til den konklusjonen er at me køyrte ned aust for skredet der snøen var skjerma for vind, i tillegg stod hunden nedanfor oss når me køyrte inn i skredmassane frå aust. Når det er mykje laussnø slik det var i går kveld er hunden alltid eit stykke bak oss når me køyrer på ski sjølv om han har eit forsprang. Når me køyrte inn i skredmassane stod hunden på toppen av skredmassane uskadd og upåverka omlag 25-30 meter under oss og han var nok meget nøgd med å vera før oss ned (eg, ikkje like nøgd). Med andre ord; han fekk seg ein "fin" symjetur ned henget. På veg opp snakka me om at det kunne gå skred i det henget skredet gjekk i, og det fekk me no ei sjeldan gong bekrefta. To sekund med klump i magen (til eg såg hunden), mykje god erfaring og læring.

ObsID: 180481

Voss / Ondrahaugen, Myrkdalen Fjellandsby

Snø

11.02.2019 kl. 13:46

819 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødrev / fokk langs bakken
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk liten lomme med snø. Har blitt transportert siste timer. Så der snøen samler seg kan det samle seg en del. Men mye blåser bare bort også.... ser det ut til....

Snødekke

Lett snøfokk Transport av snø siste timer. Samler seg bra i le ormåder

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Sol og snøbyger om hverandre. Lett / moderat snøfokk over skogen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180355

Voss / AURLAND

Snø

11.02.2019 kl. 12:50

1162 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite brattheng strekker opp og sklir ut. 20 cm 1f fokksnø oppå 3 cm nedføyket nysnø

ObsID: 180344

Voss / VOSS

Snø

11.02.2019 kl. 10:50

909 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen bak slør av skyer. Gir et «skart» lys. Noe blind føre i høyfjellet
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skredaktivitet i helgen, i Kvassdalen. Våte løssnøskred. Ingen hadde nådd veien.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Kun biltur over Vikafjellet. Ingen transport av snø, ( kun ørlite ørlite noen stedek). Avblåst terreng på rygger og topper, mer snø på Voss siden enn Vik. Mer sammenhengende hvite flater. Det er små skavler i terrenget i mange himmelretninger. Snødekke virker jevnt fordelt. Ingen tydelig le/lo.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Kom inn lett snøbyger nå fra vestlig. Ellers rolig vær. «Skart» lys. Solen bak tynne skyer/tåke.

Notater

ObsID: 180312

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 10:05

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vore nokre småskred i låglandet, der det har vore avglidning av svaberg grunna høge teperaturar. Forholdsvis kaldt i fjellet. Stabiliserar seg.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt om mykje vind og snø i fjellet tysdag..

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 180280

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

634 moh

VegardVB (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 180208

Voss / KVAM

Snø

10.02.2019 kl. 14:34

1020 moh

HV (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  HV Kommentar:  Mot S-SV Tveitakvitingen sees bak i bildet. Fantastisk dag.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer Vindstille. Varierende tåkeskyer, når sola kommer fram varmer den snøen godt. Mot sør er snøen fukta av soloppvarming, i skjerma områder er den løs pudder. (Nysnøen som kom i natt)

Notater

Små snøfiller ruller ned her og der som følge av oppvarming. Snøen sprekker opp rundt skia der snøen er fuktig

ObsID: 180148

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 14:08

945 moh

Skipatrulje Myrkdalen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Skipatrulje Myrkdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport fra NØ. Ellers ingen faretegn.

ObsID: 180141

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 12:01

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Rask temperaturstigning og mykje vind i fjellet.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vinden løyer og temperaturen synk. .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

ObsID: 180101

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 11:59

919 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn i bunn, relativt store korn men lite aktivt lag. Vanskelig å få brudd.

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 4 m/s fra N ↓ 50% skyer

Tester

ECTN11@18cmQ2 Middels

CTM11@18cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Jeg har funnet rimlag i nordvendt heng og østvendt heng. I en rask grop i sørvendt heng fant jeg ikke rimlaget. Akkurat her er forplantingsevnen dårlig, derfor størrelse 2 skred. Det overliggende laget er ikke bundet nok, men hvis det overliggende laget er mer bundet kan det bli skred av størrelse 3.

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm/0 mm D, 14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 6 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG/FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 85 cm K MF 2 mm/0 mm D -6,5 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil tatt i ØSØ heng på en relativt beskyttet plass.

ObsID: 180115

Voss / VOSS

Snø

10.02.2019 kl. 10:41

874 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker rundt skiene

ObsID: 180081

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 20:10

554 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Ikke nedbør 0 °C Plussgrader no mellom 0.5 - 1.5 grader frå Vikafjell ned gjennom dalen. Vore rundt 0 grader på Vikafjell i store deler av dagen. Klarvær utover kvelden her.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Her er det gått fleire våte løssnøskred i fjellsidene. Talte ca 9 stk med varierende strl i SV vendt side (Kvassdalen). Ingen skred som gått heilt ned til vegen. Observerte også noe på NØ sida (Holedalen). Bildene er av et og samme skred tatt på registrert punkt.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Under 1000 moh Naturlig utløyste våte løssnøskred i fjellsidene. Vore plussgrader i løpet av dagen som gjort at det begynt å rulle boller ned fjellsidene mange steder, og fleire våte løssnøskred et løyst ut. Meldt kaldare i løpet av natten og er klarvær nå. Dette kan hjelpe på å stabilisere snødekket.

ObsID: 180006

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

1026 moh

Nils@alf (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Nils@alf
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Nils@alf

Skredhendelse

9. feb 15:03 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SV-vendt 40 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179956

Voss / VIK

Snø

09.02.2019 kl. 14:46

895 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Nedre rimlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Øvre rimlag. Ga respons på CTE7 og ECTP3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornlag i bunn. Lite aktivt og vanskelig å påvirke.

Snødekke

130 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Den øverste halvmeteren inneholder to rimlag. Det nedre er tydelig, man kan se 1 cm med blank snø innimellom den hvite fokksnøen. Jeg finner relativt tydelige rimkrystaller i dette laget. Det øvre rimlaget er vanskeligere å identifisere og inneholder kun små rimkrystaller som er blandet med delvis nedbrutt snø. Dette laget gir respons på CTE7 og ECTP3. Dårlig stabilitet.

Vær

-0,3 °C 3,3 m/s fra S ↑ 70% skyer Vind og temp fra værstasjon vikafjellet

Tester

CTE7@22cmQ2 Dårlig

ECTP3@22cmQ2 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 700 moh Jeg har ikke sjekket hvis vi finner samme problem i sørsider

Snøprofil

0,5 cm F PP 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm M, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D Dette laget gir utslag i alle tester. ECTP3. Ser ut som det er noen veldig små rimkrystaller i det, men ikke like tydelig som i rimlaget lenger ned., 20 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm F SH 2 mm/0 mm D Tydelig blankt snølag. Jeg kan observere litt nedbrutte rimkrystaller på flere mm. Se bilde, 55 cm P-K RG 0 mm/0 mm D, 18 cm P FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm K MF 1 mm/0 mm D -3,9 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 50 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -5,6 °C @ 70 cm, -5,6 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm, -4,6 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 120 cm, -2,2 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 185 cm snødybde

ObsID: 179949

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 12:44

851 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Et hopp - utløsning @50cm

ObsID: 179900

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 12:38

851 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  50cm
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

Stabilitetstest 30x30cm 21 slag @ 60cm kantkorn? jevn bruddflate 19@50cm rim? Ganske jevn flate 2@10cm nysnø/mildvær passe jevn flate

ObsID: 179897

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

09.02.2019 kl. 12:07

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje vind, og rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temperaturen går ned, men meldt ein del vind i fjellet..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 179892

Voss / VOSS

Snø

09.02.2019 kl. 11:36

981 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 179886

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 16:55

852 moh

MortimerSand (Ukjent)

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -4 °C fra S ↑

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 0 moh

ObsID: 179808

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 15:13

803 moh

Skigubben (Ukjent)

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N mellom 800 moh og 0 moh BT @35. Q2.

ObsID: 179795

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 15:13

787 moh

Gox (Ukjent)

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Tydelige krystaller, overflaterim. BT M @35 Q2 Bryter glatt men ikke lett.

ObsID: 179796

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:55

787 moh

Jacko (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  800 MOH, nordvendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Brudd i rimlag, 2mm krystaller.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jacko Kommentar:  Rimlag.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng S over 800 moh

ObsID: 179809

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:41

855 moh

Halvor@NVE (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rimlag ca20 cm ned i snødekket. Under lett bundet snø.

ObsID: 179787

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:30

769 moh

Larsen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 100% skyer

Tester

BT 2 @ 35 Q2

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Nysnø, lett bundet snø over svakt lag

ObsID: 179805

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:00

800 moh

Laderen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Laderen Kommentar:  Sørvendt side. 800-meter over havet. Ved tregrensen

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -1,9 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildt, fuktig snø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kollaps av rimlag på ca 850m

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng S over 800 moh

ObsID: 179806

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:00

757 moh

Ole E (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ole E

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 750moh

Vær

Snø 1 °C 0 m/s 100% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fant rimkrystaller opp mot 2mm i leområder mot både N og S.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179807

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 14:00

777 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MortenK Kommentar:  Ved Lilleblokktest fikk vi et Q2 brudd i sjiktovergang @40cm. Dette kom ved moderat til hard tilleggsbelastning. Resten av snødekket var meget godt bundet på dette stedet.

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødybde 160cm på observasjonspunkt. 100-110cm ved Reppane er mer representativt for området. Nysnødekket var fuktigere og mer bundet mot toppen.

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Gradvis lettere snøvær frem til opphold fra ca 1400.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rim funnet på enkelte skjermede steder på både sør og nordsiden av Nipene. Rimet er dekket av mykt lag med nysnø.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S over 600 moh Vi har observert nedsnødd overflateterim i både sør og nordvendte sider.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Sjiktovergang i delvis nedbrutt nysnø.

ObsID: 179811

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:56

777 moh

ThomasH (Ukjent)

Snødekke

72 cm totalt 17 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I lo-side

Vær

Snø -1 °C 100% skyer

ObsID: 179775

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:28

700 moh

Lasse på fjellet (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Lasse på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt NØ, Ø over 0 moh

ObsID: 179804

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:14

804 moh

Maritagk@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Maritagk@vossvgs

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 60 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nede ved veg ca.300 meter: lite skarelag. Skarelag forsvann lenger oppe. Utover dagen vart snøen meir fuktig. Mykare vindpakket snø, mot toppen.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Små snøbyger, varierande skydekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker litt rundt skia når ein går, temperaturen har steget det siste døgnet.

Tester

CTE8@12cmQ3 Middels

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ over 700 moh

ObsID: 179772

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 13:00

811 moh

Ragne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Østvendt side
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ragne@ObsKorps Kommentar:  Mot N

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra NØ ↙ 40% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Korte sprekker rundt skia. Tempr har steget noen grader ila dagen

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke sett så mye terreng, men ingen ting har løsna i sida over oss

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 600 moh Akkurat her er det kun ca 15-20 cm mykt flak over rimlaget. Mulig ikke større enn str 1 skred

ObsID: 179768

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 12:57

811 moh

Marte@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Marte@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marte@vossvgs

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Det snødde omtrent 10 cm tørr snø i høgda og eit lite skarlag lenger ned.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det sprekker opp korte sprekker mellom skia.

Notater

Tester

CTE5@20cmQ1 Dårlig

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179770

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 12:52

816 moh

emma@vossvg (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett å løse ut småskred, vanskeligere å løse ut store skred Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh

Vær

Snø -1 °C 1 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tester

CTE1@15cmQ2 Middels De største rimkrystallene er 2x2mm

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke sett så mye terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N mellom 600 moh og 400 moh

ObsID: 179766

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 12:52

816 moh

emil@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  emil@vossvgs

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårleg sprekk dannelse Varslet faregrad er riktig

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 150 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Er lite snø i forhold til kor langt i sessongen vi er i. Skare lengre nede, men oppe i høgden forsvinn skaren og vert meir laus.

Vær

Snø 1 m/s fra NØ ↙ 45% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: For kommunen. Beskrivelse: Tempraturen var lav og steigg raskt opp, men noen sprekker rundt skina.

Tester

CTE7@28cmQ1 Middels

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Foktig sno, middels skredfare på Nord-Aust/Vest

ObsID: 179771

Voss / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 10:22

562 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall, rask temperaturstigning.. RV13 Nobbi - Vik er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt nykje vind, og ein del snø..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179717

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 10:00

443 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  MortenK

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer Det har kommet Ca 10-12cm tørr ubundet nysnø ila natten. Fortsatt lett snøvær. Snøen ligger på trærne helt opp til skoggrensen

Notater

ObsID: 179728

Voss / VOSS

Snø

08.02.2019 kl. 09:59

442 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  5-10 cm ny snø siden i går kveld.

Snødekke

ObsID: 179711

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org