Snøskredvarsel for Voss lørdag 08.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider. I enkelte leheng med fersk fokksnø kan det være lett å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider. Generelt stabilt snødekke, men det kan ligge enkelte lommer av fokksnø oppå kantkorn eller rim i fjellet, særlig i skyggesider eller på de høyeste toppene. Dypt i snødekket finnes eldre vedvarende svake lag men disse er godt beskyttet under skaren og vil ikke bli aktive før vi får en oppvarming av snødekket.
Jevnt over er snødekket hardt i regionen. Høyt til fjells i skyggesider ligger det lommer av fokksnø. I solvendt terreng er det skare som mykes opp hvis solen kommer frem. I solvendte sider begynner det bli lite snø også i høyfjellet. Snøgrensen ligger på 500-600 moh.
Det er overflatekantkorn og rim som er føyket ned i enkelte lommer i høyfjellet. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 14:04

1173 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Islag (trolig 27.feb) sees tydelig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bølgene i snøoverflata bak der er smelteriller fra mildværet fra rett før påske, dvs 31.mars-skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@31cmQ2 Brudd under islag i nedbrytende kant. Seilte av ved liten tb.

Snødekke

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm M, 2 cm F MF 2 mm W, 10 cm K MF 4 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm I IF M Mulig dette er 27.feb-skaren., 2 cm 4F FCxr 3 mm W, 120 cm P MF 1 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 1165 moh., vestvendt leheng. Snødekket er isotermt.

ObsID: 271685

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 12:47

1399 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Termometer står ved 31.mars-skaren. Isotermt snødekke fra topp til bunn. Tendenser til akkumulering av smeltevann over skarelaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  LBT, brudd i smelta kant over 31.mars-skaren ved stor tb. Q3.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@75cmQ3 Brudd i gamle, smelta kant over 31.mars-skaren. Stor tilleggsbelastning.

Snøprofil

5 cm F MF 1 mm/2 mm W Nedbrutt nysnø og rim som smelter i øverste 2 cm., 70 cm P MF 1 mm W Varierende kornstørrelse og hardhet, alt etter hvor langt smelteprossessen har kommet. Flere skarelag., 2 cm 4F FCxr 2 mm M-W Øvre del, 1 cm I IF, 50 cm 1F MF 2 mm/4 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1400 moh, østvendt leheng. Snødybde 140 cm

ObsID: 271684

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 12:14

1326 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Overflaterim og begynnende kant på et fast dekke av gammel smelt. Representativt for mye terreng, bortsett fra der det smelter i solhelninger. Det var rimkrystaller også ved Upsete.

Snødekke

ObsID: 271662

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 11:25

1237 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECTP12@50 Q1 på 2 mm avrunda og våt kant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Svakt lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@50cmQ1 God Overraskende mye piff i dette laget. Blokka seiler av. 35 grader helning

Snødekke

Bærende skare fra morgenen av. 5 cm innsynk i bratt SØ kl 11.

Snøprofil

2 cm F PP/SH 1 mm/2 mm M, 3 cm F MF W, 12 cm P MFcr M, 30 cm 1F MF 3 mm/1 mm W, 2 cm MFcr, 3 cm F FCxr/MF 2 mm W Øvre del Nedbrutte kantkorn, 2 cm K MFcr 31.mars-skaren??, 100 cm 1F/P MF 1 mm W Noen hardere og også mykere lag, men alt er smelteformer. Noen rester av skarelag. 1 test knyttet til snøprofilen 1230 moh, SØ. Snødybde 240 cm. Løsere lag siste halvmeter mot bakken.

ObsID: 271659

Voss / Voss

Snø

08.05.2021 kl. 09:28

1300 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Flakskred i Skipadalsnutens nordside. Anslår str 3.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Observert 2 flakskred i nordsider, utløst 1300-1400 moh. Begge ca str 3.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 1300 moh Observert to flakskred fra Bergensbanen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Onsdag danna sterk vind og nedbør fokksnøflak mot nord og vest, over ca 11-1200 moh. Observasjoner av store skred i høyden, 1300 moh, bekrefter dette. Antatt vedvarende svakt lag av rim eller overflatekant. Varslet faregrad er for lav

ObsID: 271642

Voss / Voss

Snø

06.05.2021 kl. 21:03

1251 moh

Anne@vlfk (Ukjent)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV over 600 moh I solsider kan det utløses våte løssnøskred, men store skred er ikke å forvente da snøpakken har blitt stabilisert av kalde temperaturer.

Skredfarevurdering

1 Liten For vær, snødekke og snøprofil se observasjonen til Tor Ivar@Vestland_fk. I sørlig sektor er den siste fokksnøen delvis smelteomvandlet, og har relativt god kohesjon med det underliggende islaget. Ellers er snøpakken i sørlig sektor homogen (smelteomvandlet) og isoterm. De kalde temperaturene bidrar til å stabilisere snøpakken. Det er ingenting som tyder på utløsning av våte løssnøskred større enn str. 1 i få bratte heng. I N, NV har den siste nysnøen en mektighet på kun 2-3 cm, og blir derfor ikke sett på som et problem på tross av at den er overliggende et islag (9 cm). Dette massive islaget armerer underliggende svake lag (delvis smelteomvandlet kantkorn). Søndag og mandag er det også i høyden meldt mildvær og regn, noe som kan øke sannsynligheten for våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 271481

Voss / Voss

Snø

06.05.2021 kl. 19:44

1252 moh

Tor Ivar@Vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Nydeleg vær og vindstille i Jordalen i dag:)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tor Ivar@Vestland_fk Kommentar:  Det vart litt alternativ utforming på snøprofil i dag, då snøen var som betong å grave i:(

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 1 m/s 20% skyer Delvis skya og flott vær i Jordalen i dag. Så å seia heilt vindstille heilt til topps på Øyastølsfjellet Det har truleg vore nattefrost siste netter. Ein merker at sole varmar svært godt, spesielt i sørhellinga.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 650 moh. Grense for lagdelt snø er på 1342 moh Skare Fuktig Snøfordelinga varierer etter himmelretning. Mest snø i nord. I botn av Berdalen er det om lag 0,8-1 meter. Dei siste dagar har det vore nattefrost og relativt låge temperaturar for årstida. Over om lag 1000moh er snødekket berande til fots og det smelta ikkje nemneverdig opp i løpet av daget. Det har kome eit snøfall for nokre dagar sidan i lag med vind frå nord. Dette har ført til innblåst fokksnø i sør, denne fokksnøen er delvis smelteomvandla grunna sola. Klarværet har ført til overflaterim og kant på overflata. Bortsett frå fokksnø er snøpakka smelteomvandla og isoterm. Relativt høgt i snøpakka(under fokksnøen) ligg det eit massivt islag(om lag 9cm) dette armerer snødekket og er truleg med å gjera det bærande til fots. Ingen skredaktivitet observert til tross for svært varmt i sole. På fleire av dei faste glideskreda i Jordalen er det ikkje observert oppsprekking endå. Lite sannsynleg at desse går i år. For skredfarevurdering og skredproblem sjå observasjon frå Anne@vestland_fk

Snøprofil

1 cm F SH/FC 1 mm M, 2 cm 1F DF 1 mm M, 9 cm I IF, 23 cm 4F/1F FCxr 3 mm M, 26 cm P MF 2 mm M, 6 cm K MF/FCxr 2 mm M, 3 cm 1F FCxr 3 mm M -1,6 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm Snøprofil grav i vestleg sektor

ObsID: 271479

Voss / Voss

Snø

06.05.2021 kl. 16:48

579 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Snødekke

Bilder fra Kvassdalen øverste bilde er fra 27.april nederst er fra i dag, 06.mai. Det har smelta noe snø også i sider som ikke vender mot solen. I denne perioden bildene er tatt kan jeg ikke se noe skredaktivitet kun smelting, men noe snø kan ha løsna fra en klippe parti feks.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kjørte videre til Kvassdalen kunne ikke se noe skredaktivitet men det løsner småe snø/is klumper fra fjellskjæringer.

ObsID: 271469

Voss / Vik

Snø

06.05.2021 kl. 14:14

1093 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Sognefjorden
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Voss
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Selv nærme bare rabber på tynnt snødekke bærer snøoverflaten her fra 1100moh flatt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bare rabber har smeltet frem
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Enkelte områder / lommer med hvit fokksnø ligger på skare på bilde vestlig har det samlet seg fra rundt 1050moh dette bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mye smelteformer / skare i snøoverflaten tid på døgnet avgjør hvor myk overflaten er

Vær

Ikke nedbør 2,5 °C 0 m/s 100% skyer Oppholdsvær og så og si vindstille. Noe mer lave skyer mot Sognefjorden og høye slør skyer mot Voss. Solen kaster skygge. Fortsatt nattefrost i fjellet men plussgrader på nettene i lavlandet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Snøgrense varier etter himmelretninger mye bratt sør lavere ned har lite / ingen snø. Men i skyggen ligger det nok snø ned til enn 500-600moh. Snødekke på Vikafjellet består mye av skare som myknes et par cm på dagtid men fortsatt bærende på beina. Det finnes enkelte lommer / områder med fokksnø, mye harde her jeg var men hardheten kan variere. Ligger på skare her men ligger overflatekant under skaren. Så høyere opp det du trolig ikke har skaren ligger det nok på overflatekanten det kan også ligge på rim og eller en blanding av de to. Terreng formasjonen avgjør størrelsen på flaket og dermed også skredstørrelsen. For det meste småe flak men skal ikke utelukkes enkelte middels. På kuler og rygger er det tynnere snødekke og det har smeltet frem bare rabber. Lavere ned i skogen kan snøen være mer råttne smelteformer varmere på nettene der.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 900 moh Fokksnø områder / lommer. Ligger enten på skare eller på overflatekant / rim. Noe ulik hardhet trolig og dermed noe ulikt hvor lett det er å løse ut. For det meste småe skred men skal ikke utelukkes at enkelte formasjoner som har samlet maks med snø kan middel skred forekomme.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noe bort hit fra Vik siden. Men kjører nok bortom Kvassdalen etterpå også å ser. Ser eldre skred i terrenget. Har vært en stund siden sist store snøfall flere uker er det nok nå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 900-1100moh mye nord og øst men også bikka over i vest. Stabilt hovedinntrykk med massive lag av smelteformer eller kompakt hvit snø. Myknes på dagtid bærende på ski og beina i det høydeintervall er nok mindre hold i den lavere ned. Fokksnø flak finnes, ligger enten på skare eller overflatekant / rim. For det meste småe områder men skal ikke utelukkes at enkelte steder kan middels skred forekomme. Noe ulik hardhet på flakene og noe ulikt hva som skal til for å løsne. I sol sider kan det gå våte løsnøskred, ser også glidesprekker i terrenget. Høyt til fjells finnes dypere / eldre kantkorn men bærende overflate gjør det trolig svært vanskelig å påvirke. Mye av det samme igjennom helgen. Nattefrost og sol på dagtid er gunstig for stabilisering av snødekke. Fokksnø flakene vil stablisers men der de ligger på overflatekant / rim. Tar det tid. Mot slutten av helgen og starten av neste uke meldt stigende temp og regn høyt til fjells. Våte skred er mer aktuelt da. Snødekke lavest ned takler nok regnet brukbart men hvis det går høyere til fjells er det mer vinterlig snø. Regnet / varmen kan nå ned til kanten dypere i dekke, men det kommer jo ann på hvor varmt og hvor mye nedbør. Og selv om man vet det sånn ca er det vanskelig å si hva som evt skjer med det laget. På sikt vil snødekke takle varmen bedre men ser nok ut til at fra Søndag / Mandag får en ukes tid med høyere skredfare. Jeg er usikker på str 1 eller 2 på disse fokksnøflakene.

ObsID: 271454

Voss / Vik

Snø

06.05.2021 kl. 13:52

991 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Får lange sprekker og tråkker ut flak som gir på skaren, dårlig festet til skaren. Samme sted som filmen og profilen. Kutter understøtten og hardt flak blyant. Ikke samle seg all verdens med snø her men i formasjoner som samler snø kan nok størrelse nå str 2 men da i få heng. Men generelt str 1 vil jeg tro.

ObsID: 271448

Voss / Vik

Snø

06.05.2021 kl. 13:44

991 moh

Siggen@obskorps (****)

Notater

Vikafjellet 06.05.21 film https://vimeo.com/545926795

ObsID: 271444

Voss / Vik

Snø

06.05.2021 kl. 13:31

989 moh

Siggen@obskorps (****)

Snøprofil

15 cm P RG D-M, 3 cm 1F- RG D, 5 cm P MFcr Noe porøst, 5 cm F FCsf D, 15 cm P MF D Noe forenklet Rundt 1000moh nnv

ObsID: 271443

Voss / Vik

Snø

06.05.2021 kl. 13:12

949 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm F MFcl 3 mm W, 55 cm P/K MF 1 mm/1 mm M, 40 cm P/K MFcl 2 mm M 960moh nø ikke til bakken 275cm snødybde

ObsID: 271436

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org