Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 30.05.2021

1
Liten
Publisert:

Soloppvarming av snødekket kan føre til naturlig utløyste, og skiløpar utløyste skred i bratte heng. Skredfaren er høgast på ettermiddagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar gjer at snøoverflata vert mjuk og laus, og det kan vere lett for skiløparar og løyse ut våte skred i overflata. Faren for dette er høgast på ettermiddagen når temperaturen er høgast. Skred kan også løysne naturleg pga. temperatutauken. Mest utsatt for dette er dei høgaste toppane (særleg Gaustatoppen) der det kom noko nysnø onsdag. Ver merksam på at det også kan løysne glideskred i områder der det ligg snø på bratte svaberg.
Snødekket er stort sett smelteomvandla utan lagdelingar. Unntaket er nokre observerte islag i snøen. Det byrjar å bli lite snø og det er få områder igjen med skiføre i regionen. I sørvendte fjellsider under 1100 moh er det lite snø igjen.
Oppholdsvær.
Bris fra nordvest.
2 °C til 18 °C på 1100 moh.
Klarvær.
Mulighet for noe høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Stille/svak vind fra nord.
4 °C til 20 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Gaustatoppen, Renne 5

Snø

29.05.2021 kl. 15:35

1781 moh

Politiet i Sør-Øst (Ukjent)

Skredhendelse

29. mai 15:35 (+02:00)

ObsID: 274691

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org