Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 28.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge temperaturar gjer at snøoverflata vert mjuk og laus, og det kan vere lett for skiløparar og løyse ut små og middels store skred. Faren for dette er høgast på ettermiddagen når temperaturen er høgast. Skred kan også løysne naturleg pga. temperatutauken. Mest utsatt for dette er dei høgaste toppane (særleg Gaustatoppen) der det kom noko nysnø onsdag. Lågare fjellområder har lite snø, og den som ligg er stort sett stabil. Ver merksam på at det også kan løysne glideskred i områder der det ligg snø på bratte svaberg.
Snødekket er stort sett smelteomvandla utan lagdelingar. Unntaket er nokre observerte islag i snøen. Det byrjar å bli lite snø og det er få områder igjen med skiføre i regionen. I sørvendte fjellsider under 1100 moh er det lite snø igjen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nord om formiddagen.
1 °C til 11 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-1 °C til 15 °C på 1100 moh.
Plussgrader til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org