Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag vest i regionen. Mildvær høyt til fjells svekker snødekket og øker faren for våte løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt milde temperaturer og lite ny nedbør fører til at stabiliseringen i eldre fokksnø går raskere. Sålenge temperaturene er høye kan det være mulig å påvirke svake lag av kantkorn langs bakken i vestlige deler av regionen. Der det ligger løs ubunden snø vil det kunne gå enkelte naturlig utløste våte løssnøskred i bratt terreng.
Kraftig vind har gitt bærende fokksnøflak i fjellet. Tirsdagens mildvær forventes å ha fuktet snøen et godt stykke ned i snøpakka. Det er mer snø enn normalt øst i regionen, generelt ca 50 cm og godt skiføre. I vestlige deler mindre snø.
Det er observert kantkorn og begerkrystaller i bunnen av snødekket vest i regionen, men disse regnes foreløpig ikke som aktivt skredproblem. I østre deler ingen vedvarende svake lag rapportert.
Tirsdag morgen har temperaturen steget til pluss tre grader på Haukeliseter.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

04.12.2019 kl. 10:48

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det regna godt i går, opp på ca 1300moh. Lite snø i N NØ helninger, men litt vindtranpotert snø i Ø helninger. . Økende skredfare neste døgn: Ut fra melding neste døgn er skredfaren økende pga mye nedbør og kraftig vind..

Vær

Ikke nedbør 2 °C Pepparsteinen (1000moh) kl 10:56 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 200578

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

03.12.2019 kl. 14:35

465 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Har vært vindtransport av snø dei siste dagane.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt stigande faregrad pga temp økning. Men pga lite snø er faregrad vurdert uendra..

ObsID: 200469

Vest-Telemark / Vinje

Snø

01.12.2019 kl. 15:08

945 moh

Espen@rkh skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@rkh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hard vind i går kveld og natt har transportert en del snø

ObsID: 200145

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org