Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag kan ha snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tidligere i uken er det observert utvikling av kantkorn i overflaten flere steder i regionen. Med vindøkning og litt nedbør utover ettermiddagen er det mulighet for at disse kan føyke ned og utgjøre et nytt skredproblem. Flak som blir liggende over et slikt kantkornlag vil være svært lette å løse ut. Siden vinden stort sett vil komme fra nordøst, vil snøen i hovedsak flyttes inn i leheng i sørvestlig sektor der disse krystallene virker å være mindre utviklet, og problemet vil dermed trolig ha begrenset utbredelse i første omgang. Vær fortsatt oppmerksom på at det enkelte steder kan være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen fra forrige uke. Flakskred som utløses på dette laget kan forplante seg langt og bli store. Vindøkning vil uansett føre til at det i leheng dannes ferske fokksnøflak som lett kan påvirkes.
Forrige ukes snøfall med vind fra NV dannet myke fokksnøflak i leheng. Siste dagers finvær har påvirket snøoverflaten, og enkelte steder er det dannet kantkorn i overflaten.
Det er tidligere i uken observert drønn i snødekket og utvikling av små kantkorn mellom gammel skare og nysnø. Dette tyder på at det nå kan finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Tidligere i uken er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Det kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til liten kuling fra nordøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nedbør fra øst om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.05.2021 kl. 13:04

79 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot V over Mattisdalen mot Sæterkompen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr For Alta og omegn: Mye snø har smelta og ca 50 cm snødybde i snitt i Mattisdalen og oppover dalsidene der. Mange barrabber. Litt tørr løssnø oppå K-fast skarepakke i fjellet og øvre del av skogen. I dalbunnen fuktige P-1F smelteformer uten lag under løssnøen. Kantkorn ikke funnet (opp til 400 moh).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør -2 °C Snøbyger innimellom

Skredfarevurdering

1 Liten Omkring Alta i lavere fjell og i skogen har tidligere vått snødekke frosset til K-fast skarepakke. Litt nysnø og vind har dannet små flak i noen leheng oppå skaren, og der kan det være mulig å løse ut små skred. Faregrad 1. Lenger vest/nordvest i regionen er det mer snø og i fjellet er det observert overflatenære kantkorn i enkelte heng, uten at det er noen observerte skred på dette siden fredag 30.04 (obs 02.05). Snøvær i morgen lørdag gir mer pålagring i leheng. Vanskelige forhold siden enkelte heng kan være ustabile pga kantkorn, og de fleste ikke. Varslet faregrad er riktig Det er høyere skredfare vest (2) i regionen med høyere fjell og mer snø, enn rundt Alta (1). Kantkorn her i regionen er påvist i enkelte heng og har vist lite aktivitet. Det kan virke litt i overkant å ha to skredproblemer og en lang skredfarevurdering som bare handler om kant, i forhold til det generelle inntrykket fra regionen at det stort sett er stabile forhold, utenom de dagene sol og varme har stekt snødekket.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 200 moh Dårlig binding noen steder mellom skarepakke og overliggende løssnø/myke små flak.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred sett i dag i Mattisdalen. Heller ikke i fjellene omkring Langfjorden på kjøretur hit fra Alteidet. Etter sol og varme på mandag-tirsdag vest i regionen, har det vært mindre skredaktivitet videre i uka.

ObsID: 271596

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.05.2021 kl. 09:07

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, skyet opphold . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes snøbyger lørdag, men lite vind..

ObsID: 271525

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.05.2021 kl. 15:48

469 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Muligens et lite vått flak i L2N.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Massevis av rulleballer, enkelte små W/L har gått litt dypere men ikke til bakken i nedre løsneområdene. Muligens et lite vått flak, men er ikke helt sikker.

ObsID: 271462

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.05.2021 kl. 14:42

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, pent, kjølig . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes etterhvert tilskyende og snøbyger ..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271455

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.05.2021 kl. 13:12

797 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Så kun gamle solutløste skred, også flakskred. Opp mot str 3.

ObsID: 271556

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

05.05.2021 kl. 22:48

659 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Ikke kantkornproblem i nordvendt heng på ca. 600- 800 moh. Progresiv ubundet snø i lo formasjon

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen

ObsID: 271355

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.05.2021 kl. 12:41

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271336

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 11:44

497 moh

Bjørn M (***)

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen .

ObsID: 271354

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 09:41

658 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN30@18cmQ3 God Ingen spredning på utløsing. Måtte over 30 slag til. Kun en liten blokk løsnet

Snøprofil

F FC 1 mm, 8 cm K MF 0 mm, 10 cm P MF, 33 cm P RG, 1 cm IF, 1 cm P FC, 1 cm I IF, 1 cm FC 0 mm, 1 cm I IF, 8 cm P MF, 13 cm 4F FC, 5 cm P MF, 3 cm 4F MF, 1 cm I IF, 45 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271314

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.05.2021 kl. 12:22

490 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Kantkorn over skare
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Hadde ikke med lupe
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørn M

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Omfattende kantkorn produksjon i Mølledalen. Fikk drønn og omfattende propagering på slak rygg rett over vannet. Men ingen trigging.

Vær

ObsID: 271245

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.05.2021 kl. 10:30

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 271203

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2021 kl. 10:18

920 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Snødekke

640 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr 6 cm laust, fastare under

ObsID: 271247

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2021 kl. 09:58

2 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  To bruddkanter etter middels store flakskred gått i sola mandag

Skredaktivitet

3. mai. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S To middels store flakskred løst ut av sola utpå dagen mandag i sørlig sektor ved Jøkelfjorden. Flere små. Ikke mulig å se skare i skredbanen med kikkert, så sannsynligvis gått på nedføyket nysnø. Mange små løssnøskred har gått.

ObsID: 271196

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org