Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mange solsider har trolig rast ut de siste dagene, men skavler og våte skred på grunn av solinnstråling kan fortsatt løsne av seg selv i enkelte sider. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Selv om det nå er noen dager siden siste snøfall, kan nysnø- eller fokksnøflak fortsatt være ustabile i enkelte heng hvor snødekket fortsatt er tørt. Stabiliseringen kan ta litt tid, fordi det stedvis har utviklet seg små kantkorn i nysnølag fra forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli store. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av dette skredproblemet i regionen, men en forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. Dette gjelder hovedsakelig i høyden hvor snødekket er kaldere.
Forrige uke kom det stedvis 40-60cm nysnø i fjellet som har lagt seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Snøfallet var delvis kombinert med vind fra NV, så noe av nysnøen ble flyttet inn i leområder og dannet myke fokksnøflak. I indre deler av regionen kom det mye mindre nysnø.
Det er observert drønn i snødekket de siste dagene og tidligere ble det observert utvikling av små kantkorn mellom gammel skare og nysnø. Dette tyder på at det nå kan finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Det er de siste dagene observert flere middels store skred som har gått i nysnøen fra forrige uke. Noen har løsnet naturlig pga. soloppvarming, mens andre trolig er utløst av scooterkjøring.
De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.05.2021 kl. 15:48

469 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Muligens et lite vått flak i L2N.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Massevis av rulleballer, enkelte små W/L har gått litt dypere men ikke til bakken i nedre løsneområdene. Muligens et lite vått flak, men er ikke helt sikker.

ObsID: 271462

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.05.2021 kl. 14:42

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, pent, kjølig . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes etterhvert tilskyende og snøbyger ..

ObsID: 271455

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.05.2021 kl. 13:12

797 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Så kun gamle solutløste skred, også flakskred. Opp mot str 3.

ObsID: 271556

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

05.05.2021 kl. 22:48

659 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Ikke kantkornproblem i nordvendt heng på ca. 600- 800 moh. Progresiv ubundet snø i lo formasjon

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen

ObsID: 271355

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.05.2021 kl. 12:41

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 271336

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 11:44

497 moh

Bjørn M (***)

Notater

Fant ikke tilsvarende kantkorn utvikling eller utbredelse som i Mølledalen .

ObsID: 271354

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.05.2021 kl. 09:41

658 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN30@18cmQ3 God Ingen spredning på utløsing. Måtte over 30 slag til. Kun en liten blokk løsnet

Snøprofil

F FC 1 mm, 8 cm K MF 0 mm, 10 cm P MF, 33 cm P RG, 1 cm IF, 1 cm P FC, 1 cm I IF, 1 cm FC 0 mm, 1 cm I IF, 8 cm P MF, 13 cm 4F FC, 5 cm P MF, 3 cm 4F MF, 1 cm I IF, 45 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271314

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.05.2021 kl. 12:22

490 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Kantkorn over skare
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Hadde ikke med lupe
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørn M

Vær

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Omfattende kantkorn produksjon i Mølledalen. Fikk drønn og omfattende propagering på slak rygg rett over vannet. Men ingen trigging.

ObsID: 271245

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.05.2021 kl. 10:30

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent vær, sol, kjølig værtype . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype neste døgn .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 271203

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2021 kl. 10:18

920 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Snødekke

640 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr 6 cm laust, fastare under

ObsID: 271247

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2021 kl. 09:58

2 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  To bruddkanter etter middels store flakskred gått i sola mandag

Skredaktivitet

3. mai. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S To middels store flakskred løst ut av sola utpå dagen mandag i sørlig sektor ved Jøkelfjorden. Flere små. Ikke mulig å se skare i skredbanen med kikkert, så sannsynligvis gått på nedføyket nysnø. Mange små løssnøskred har gått.

ObsID: 271196

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org