Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store naturlig utløste skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan snødekket vil respondere på temperaturøkningen og nedbøren som er meldt. Snødekket vil trolig svekkes og vi forventer naturlig utløste skred. Det ligger flere lag med kantkorn i snødekket under hard fokksnø. Nedbør og vind gjør at det vil legge seg opp enkelte små nysnøflak i høyden. Gunstig temperatur gjør at nysnøflakene vil stabilisere seg raskt.
Snøoverflaten er preget av kraftig vind fra forskjellige retninger den siste tiden. På rygger og vindutsatte formasjoner er det enten avblåst ned til stein og skare, eller hard fokksnø.
Lenger ned i snødekket finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det har det løsnet mange naturlig utløste skred på disse lagene. De fleste skredene har vært store, men også enkelte svært store. Infrastruktur, som veier og kraftlinjer har blitt påvirket.
Tirsdag meldes det om lett snøfokk i rundt Storsandnes.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om formiddagen.
-13 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

25.02.2021 kl. 13:39

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 1 °C Langfjorden (0moh) kl 13:39

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 257847

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.02.2021 kl. 13:35

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvestlig mildt, 2C, opphold. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn..

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 257845

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

25.02.2021 kl. 09:48

537 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Gråvær over Jøkelfjordhalvøya.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred å se over Låvanveien, i litt dårlig sikt.

Vær

Regn 1 °C 100% skyer Litt regn opp til omkring 500 moh. 1 plussgrad nede ved fjorden på Alteidet.

ObsID: 257775

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

24.02.2021 kl. 17:12

116 moh

Taguleng (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Etter alle 30 slag. Øverste lag gikk bed frigjøring
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Presset ut med spaden, henger igjen på kortsiden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Krystaller i snøen på 75cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Isskare nederst med kantkorn under
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Hul lyd i snøen, litt oppsprekking i øverste lag vindtransportert snø.

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX Gjennomførte test på søylen etter frigjøring og de 2 øverste lag var fjernet. Fikk ikke noen utglidning. Presset bak med spaden og fikk da blokka ut over lag nr 4 fra toppen. Tydlige rimkrystaller fra før vinden på torsdag i forrige uke, men de ligger ned sammen med snøen i laget. Mulig årsak til manglende utglidning kan være for spiss vinkel i frigjøringen som nok bremset kortsiden

ECTPV@10cmQ1 De øverste lagvindtransportertsnø er helt løse i toppen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 60 cm K RG 0 mm D, 3 cm 1F D, 10 cm 1F RG, 7 cm 1F RG, 1 cm I IF D, 3 cm F FC 2 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 257682

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

24.02.2021 kl. 13:19

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuell. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257642

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.02.2021 kl. 08:29

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig kuling, relativt lite transport av snø i heng. Økende skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og snøbyger, senere regnbyger. Kan bli stor belastning på vedvarende svakt snøbyger som kan utløse skred.

ObsID: 257560

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.02.2021 kl. 08:23

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig kuling, lite transport av snø over heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes stigende temperatur og snøbyger, overgang til regn..

ObsID: 257559

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.02.2021 kl. 07:30

25 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -5 °C

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk på E6. Mer snøfokk fra S-SØ enkelte utsatte steder i fjellene over E6, bl.a. over Storsandnes. Mesteparten av Langfjorden var det ikke snøfokk verken nede ved fjorden eller i fjellet.

ObsID: 257555

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

23.02.2021 kl. 13:31

25 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuelt. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257414

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

23.02.2021 kl. 07:47

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig, opptil stiv kuling, fortsatt transport av noe snø i nordvendte fjellsider. Minkende skredfare neste døgn: Ventes avtagende vind i løpet av neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257330

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org