Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 17.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak vil starte å stabilisere seg, men det vil ikkje vedvarande svake lag. Difor vil skred kunne løysast ut der nysnøen har lagt seg dei siste dagane. Skred på vedvarande svake lag er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande, men skredstorleiken vil vere avhengig av mengden av overliggande snø. Dette varierer i regionen. Fjernutløysing av skred er mogleg.
Dei siste dagane har det vore bygevêr med varierande mengder snø og vind. Nysnøen har lagt seg opp på tidlegare vindpåverka snø, skare, eller på bakken. Generelt er det lite snø i regionen, og det er knapt skiføre under 100 moh.
Det er fleire vedvarande svake lag av kantkorn i snødekket, blant anna under den øvste skarelag. Før snøfallet fredag var det observert overflaterim der vinden ikkje hadde tatt.
På Alteidet og i Stokkedalen vart det laurdag observert drønn i snøen med ulik evne til forplantning. I Stokkedalen hadde det også gått små skred.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 9 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.01.2021 kl. 19:25

529 moh

Runar@ANG (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte Drønn på flata ved ca 550 moh

Snødekke

Islag på toppen av snødekket som var 1cm tjukt ved 40moh som gradvis ble tynnere til ca 200 moh Ved ca 720 moh var det et hardere lag med snø dypt i snødekket med grove krystalliserte korn som gikk helt ned til bakken

ObsID: 249692

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.01.2021 kl. 15:58

10 moh

Johannes@obskorps (***)

Notater

Observerte rim i ytre strøk tidligere denne uken. Greide ikke å finne eller få noe utslag på her. Det er ikke dermed sagt at det ikke finnes og kanskje grunne kan være at jeg ikke kom høyt nok.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tenker det kan være at vi ikke har kritisk nok snømengde enda til å steppe det opp til en 3. Samtidig mildt så snøen setter seg fort. Det sagt, så er det obs obs spesielt der vinden har ladet. Det lukter litt svidd i tiden fremover. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 249668

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.01.2021 kl. 14:14

367 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra NV ↘ 90% skyer Bygevær. Kommer som regn eller sludd nede ved fjorden (0moh)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke noe stort drønn. 1

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 11 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTP21@33cmQ1 Middels På 23 slag kollapser det i kantkornet som ligger under neste skarelag. W

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV Virker som fokksnøen stabiliseres raskt i og med det er mildt.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

11 cm F PP 2 mm M, 10 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F RG 1 mm D, 0,5 cm P MFcr, 1,5 cm F FC 1 mm D, 0,5 cm P MFcr, 17 cm 1F FC 2 mm D, 3 cm K MFcr, 6 cm 1F DH 3 mm D, 25 cm K MF 2 mm D, 1 cm I IF, 2 cm 1F FC 2 mm M -1 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 10 cm, -1,2 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, 0 °C @ 86,5 cm

ObsID: 249667

Vest-Finnmark / Laslettind

Snø

17.01.2021 kl. 12:30

24 moh

Jon Vidar (Ukjent)

Skredhendelse

17. jan 12:30 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 718 moh og sluttet på 634 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Nedenfor "Lillevarden". Kjent område for mulige utglidninger Dårlig sikt i området, så vanskelig å vurdere størrelsen eksakt. Mulig fjernutløst av skiløpere. Mange skiløpere i området som hørte drønn i snøen.

ObsID: 250707

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.01.2021 kl. 11:30

292 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø

Vær

Ikke nedbør Noen snøbyger gikk i fjella omkring. Lett snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø 0ver 600 moh myke fokksnøflak over nedføyket nysnø

Drønn i snøen To svake drønn 300-500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter en lang periode med ingen nedbør og svak faregrad 2 har vi nå siden torsdag fått snøvær og vind i fjellet. Ferske fokksnøflak kan være lett å løse ut både der de ligger på nedføyket nysnø, og på kantkorn under skare. Skred forventes å kunne bli middels store. Faregrad 2. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Ligger 20-30 cm ny snø som har kommet siden torsdag. Under 200 moh dannet ei mildværsskare i går lørdag, med nysnø oppå igjen. Over 600 moh mer vind i snøoverflaten, myke tynne små flak over nedføyket nysnø, sprakk opp inntil en meter fra skiene

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 600 moh og 300 moh Kantkorn under skare er funnet overalt i høyden 300-600 moh. Varierende hvor solid skaren oppå kantkornlaget er (i dagens snøprofil var skaren oppå tykk).

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh På Laslettindryggen bare små flak. Forventer større flak i større leheng omkring.

Snøprofil

7 cm F PP M, 1 cm 1F MFcr M, 5 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 1F RG M, 4 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm M, 1,5 cm P MFcr, 10 cm 1F FC 2 mm M, 10 cm P MF/FCxr M Søkk på SØ vendt brei rygg

ObsID: 249614

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251973

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.01.2021 kl. 12:45

427 moh

Thisis_michel (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thisis_michel Kommentar:  Fleire skytande sprekker fra 5 til 10 meter lange som vart utløst av oss
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thisis_michel
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Notater

15 cm nede i snøen var det snøen dårlig binda saman. Under ECT vart denne ikkje løst ut.

Faretegn

Drønn i snøen Area: In this mountain side. Description: Fleire drønn i snøen (15 ila dagen) frå langt nede i skogen til godt oppe på fjellet

Annet faretegn (spesifiser) Skytende sprekke

Ferske skred Area: At this place. Description: I mange av dei S, SE, SV vende sidene hadde fleire små skred blitt naturlig utløyst

Ferske skred Area: In this mountain side. Description: Bra ladet med snø i sør østlige hen

Snødekke

95 cm totalt Kraftig snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 70 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Våt Lit ny snø på vind transportert snø

Tester

ECTP26@45cmQ1

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Mellom 500 moh og 300 moh

Snøprofil

15 cm P RG 1 mm W, 40 cm K IF 2 mm M, 4 cm F 3 mm, 15 cm P RG 1 mm W -3 °C @ 27 cm, -3 °C @ 0 cm, -3 °C @ 4 cm, -3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 25-90cm

ObsID: 249504

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.01.2021 kl. 12:12

545 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arne@regobs

Vær

Snø -2,5 °C fra V → 95% skyer Snøbyger med varierande nedbør og vind, 5-10 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø, i hovudsak frå V.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytande sprekk ca 1 m ut frå skia, i fersk vindtransportert snø frå V. i tregrensa.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rundt ti drønn med varierande forplantning, frå rundt 200 moh og oppover.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ingen naturleg utløyste skred observert.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr Ca 10 cm nysnø over smelt-frys-skarelag. Kantorn under dette øvre skarelaget.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 200 moh Kantkornlag under smelt-frys-skare, er aktivt p.g.a snøfall siste døgn, og fersk vindtransportert snø frå NV/V. Jamnlege drønn med større og mindre forplantning vart observert frå tregrensa og opp til nærare 600. Eit større drønn på flate med stor forplantning, vart observert av anna turfølge i dag.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. 2 - Middels Ø, SØ

ObsID: 249469

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251972

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.01.2021 kl. 11:00

144 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Sørover/oppover Kløfta

Vær

2 °C Noen regndråper innimellom.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Fuktig Lite snø nede i Kløfta i sørlige del av regionen.

ObsID: 249440

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251971

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251969

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251970

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org