Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 30.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

30.11.2019 kl. 18:40

21 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Inntil 30cm nysnø siste døgn. Vært mellom stiv til sterk kuling fra VNV og NV. . FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ser ferske skred i enkelte områder. Økning til mildvær og SSV vindretning, samt snø og endring til regn.

Skredaktivitet

30. nov 20:48 - 29. nov 20:48 Tørre løssnøskred Ukjent. Naturlig utløst Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv882 Langfjord - Øksfjord,

ObsID: 200041

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

30.11.2019 kl. 18:26

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Langfjord-isnestoften (100moh) kl 18:28 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pga stor nedbørsmengde og vind . EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værprognoser viser mye nedbør og vind .

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 200030

Vest-Finnmark / D2013(55440) Maze 2017-2022

Snø

30.11.2019 kl. 16:48

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 200024

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

30.11.2019 kl. 15:41

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200013

Vest-Finnmark / Stokkedalen

Snø

30.11.2019 kl. 15:00

357 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

30. nov 15:00 Snø på EV. 6 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m. Stengt for all trafikk på EV. 6 mellom 30.11.2019 kl. 07:00 og 30.12.2019 kl. 18:00.

ObsID: 200159

Vest-Finnmark / Stokkedalen

Snø

30.11.2019 kl. 15:00

357 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

30. nov 15:00 Snø på EV. 6 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m. Stengt for all trafikk på EV. 6 mellom 30.11.2019 kl. 07:00 og 30.12.2019 kl. 18:00.

ObsID: 200160

Vest-Finnmark / Stokkedalen

Snø

30.11.2019 kl. 15:00

326 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

30. nov 15:00 Snø på EV. 6 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m. Stengt for all trafikk på EV. 6 mellom 30.11.2019 kl. 07:00 og 30.12.2019 kl. 18:00.

ObsID: 200376

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

30.11.2019 kl. 10:14

10 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfokk og grått i høyden i dag, kl 12.15. I vindrossene helt tett også nede ved havnivå.

Snødekke

30 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 199950

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

30.11.2019 kl. 07:52

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sterk vind fra nord-vest og mye snø . Uforandret skredfare neste døgn: Melder stort sett samme vær neste døgn..

ObsID: 199931

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

28.11.2019 kl. 19:29

431 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt rygg 540 moh. Noe vindpåvirket løssnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tynn skare med nedsnødd overflaterim. Jeg har snudd laget opp ned. 560 moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto Bjarte Hollevik. N vendt side på Nedre Tverrelvtind. Skred sanns i sist innblåste snø. Naturlig utløst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Raskt snøprofil i SØ-vendt side på Laslettindryggen 560 moh. Nedre del av snødekket som snøprofil 450 moh, men tynnere skarelag øverst på det gamle snødekket, og litt fuktig nede ved bakken. Oppå nyere snø: 30 cm delvis omdannet nysnø/runda snø fasthet F, med 10 cm 4F mykt fokksnøflak oppå. Svakt drønn med forplantning 10-20 m i denne nyere snøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Opptil 20 mm store rimkrystaller rett under porøst tynt skarelag (under siste snøfall). Dette er blandet med små smelteomvandla kantkorn i et lag som er 4-5 cm tykt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh Myke små fokksnøflak finnes i forsenkninger i leheng i de fleste himmelretninger, men sist snøfokk var hovedsaklig fra S.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små myke flak med eldre snødekke mellom

Drønn i snøen Ett svakt drønn med forplantning 10-20 m. Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Se snøprofil bildetekst

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdering for vestlige halvdel av regionen basert på obs lørdag 23. nov, obs i dag og andre observasjoner i mellomtiden, fra 400 moh og oppover. En skiløper kan lett løse ut små til middels myke fokksnøflak som løsner på nedføyket løs nysnø. Vanskeligere er det å påvirke et vedvarende svakt lag med nedsnødd overflaterim blandet med smelteomvandla kantkorn, men skred i dette laget kan bli middels til store, med foreløpig utbredelse til få heng. Under 400 moh er for det meste hele snødekket utfrosset (små smelteomvandla kantkorn), og dette laget på omkring 30 cm mener jeg vil tåle nysnøen bedre. Faregrad 2 (sterk). Der hvor snøværet treffer, vil skredfaren øke til en faregrad 3 i morgen, og sannsynligvis en faregrad 4 på lørdag med varslede vindstyrke.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vekslende ferske myke fokksnøflak, og eldre snøoverflate med porøs skare øverst

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Mørkt og ikke mulig å se mer enn lykta.

Snøprofil

1 cm K IF D, 2 cm F DF 1 mm D, 5 cm K IF/DF D Noen tynne (usammenhengende?) løsere lag i skarepakken., 5 cm F FCxr/SH 1 mm/10 mm D Hele laget, 30 cm 1F FCxr 1 mm D SØ-vendt fjellrygg/side 450 moh. Vekslende slik og med siste snøfall oppå. Se foto.

ObsID: 199791

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

28.11.2019 kl. 08:59

10 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 12 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Lufttemperatur er ved havnivå. Vind er i høyden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser styrke 10-15 i fjellet fra SØ og det transporteres mye snø.

ObsID: 199738

Vest-Finnmark / Leirbotn

Snø

27.11.2019 kl. 07:42

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

14 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 199687

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org