Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 10.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.11.2019 kl. 12:55

773 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Arne@regobs
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arne@regobs

Vær

-10 °C 2 m/s Klart vêr, med inversjon i temperatur frå dalbotnen på Jøkelfjordeidet (186moh) til Laslettind-ryggen.

Snødekke

30 cm totalt Rim på mykt underlag Grovkorna snø langs bakken, sannsynlegvis oppbyggande kantkorn i det kalde og klare vêret. Ca 1 cm store overflaterim, frå 200-800 moh, også på ryggformasjonar.

ObsID: 198005

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.11.2019 kl. 10:23

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  I lavlandet tynt skarelag oppå løssnø, som de siste døgnene har fått mye overflaterim. Ca 1 cm store rimkrystaller hele veien til topps på Laslettind (obs av Arne Netland). Fra 200 moh og oppover løssnø under overflaterimet.

Snødekke

18 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr

ObsID: 197967

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

09.11.2019 kl. 10:15

434 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Noe overflaterim etter kort kuldeperioden med lite vind.

Vær

-7 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snødekke

60 cm totalt 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 197932

Vest-Finnmark / Sluskefjellet

Snø

07.11.2019 kl. 12:00

256 moh

Kajak (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Foto av snøprofil

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra SØ ↖

Tester

CTE2@13cmQ1 Dårlig Brudd i det øverste laget av fokksnø. Ligger oppå nedføyket nysnølag.

Skredaktivitet

7. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

13 cm 1F DF 2 mm/0 mm, 2 cm F PP 2 mm/0 mm, 18 cm 4F RG 2 mm/0 mm, 1 cm F PPgp 3 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 2 mm/0 mm, 1 cm F PPgp 3 mm/0 mm, 105 cm P RG 1 mm/0 mm -7,3 °C @ 8 cm, -6 °C @ 15 cm, -4,6 °C @ 25 cm, -3,3 °C @ 34 cm, -1,7 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 197841

Vest-Finnmark / Sluskfjellet, Sørøya

Snø

07.11.2019 kl. 11:00

243 moh

Kajak (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Mye snødrift i området. Snøen er tydelig vindpåvirket med hard overflate. Lagdelt snømed ulike fokksnølag. Brudd skjer på nedføyket nysnølag. Kantkorn kun observert langs bakken i mindre grad.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra SØ ↖

Tester

CTE7@10cmQ1 Brudd skjer i fokksnølag.

Skredaktivitet

7. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F DF 2 mm/0 mm, 1 cm F PP 2 mm/0 mm, 30 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 45 cm P RG 1 mm/0 mm, 57 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/0 mm -6 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 100 cm, -0,5 °C @ 145 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 197845

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org