Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 18.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom med skavler, gammel fokksnø og bratte fjellsider med våt snøoverfalte.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader helt til fjelltopphøyde fører til at evt fokksnø fra de siste dager stabiliseres fort. Det ventes likevel ikke å bli varmt nok til at det forventes mye vann i snøen, men noen steder kan man nok som skiløper løse ut små våte løssnøskred i bratt terreng. Hvis sola kommer fram kan det føre til natrulig utløste våte løssnøskred, men disse ventes også å være små.
Den siste uka har det kommet litt påfyll av snø over ca. 400 moh, under dette er snøen våt og smelteomvandlet. Under 200 moh er det stort sett barmark.
Høyt til fjells, særlig i nordvendte heng kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste dagene.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.05.2019 kl. 15:00

812 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skavlbrekk litt til høyre for midten av bildet har tatt med seg mer snø ned i Koppartindgryta
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På vei opp til Laslettind ca 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Koppartindgryta sett fra Laslettind

Skredfarevurdering

1 Liten Det er smelta mye i fjellet også høyt oppe. Våte løssnøskred str 1-2 kan løses ut i enkelte heng avhengig av tid på dagen og himmelretning. Skavlbrekk kan skje. Klarvær i natt til i morgen søndag ventes å gi tilfrysing av snødekket i høyden. Det er ikke observert på flere uker at vedvarende svake lag fra tidligere i vinter har gitt skred, så dette er ikke et aktuelt skredproblem. Faregrad 1 Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Fuktig

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 800 moh Samme skred som Johannes meldte inn i går 17. mai

ObsID: 194982

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.05.2019 kl. 20:00

751 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Pilene viser hvor skredet starter og stopper.

Notater

Ellers begynte snøen å bli ganske grovkornet opp mot 800moh. Deler av regionen har hatt litt klarvær som hjelper på.

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 800 moh Trolig et skavelbrudd som løste et middels til stort (lengden på skredet er stor, men bredden er middels) våt løsnøskred mens vi sto på toppen av Laslettinden.

ObsID: 194913

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org