Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 11.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Mildvær, regn og seinare sol kan føre til naturlege våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær til over fjelltopphøgde og regn først på dagen vil svekke bindingar i snødekket i alle himmelretningar. Når sola kjem fram vil det svekke stabiliteten i solvendte sider ytlegare. Det vil dermed vere fare for naturleg utløyste våte laussnø- og flakskred. I høgda kan det gå enkelte store skred på rester av kantkorn.
Onsdag og natt til torsdag kom det opptil 20 cm nysnø i regionen i kombinasjon med vind frå nord, mest i ytre strøk. I ettertid har det vore vind frå sør-aust, mildt og perioder med sol. Snøoverflata varierer dermed mykje avhengig av høgde og eksposisjon. I lavlandet er det gjennombløyta snø, medan det høgare er fokksnøflak og noko ubunden snø. I mange himmelretningar og relativt høgt er snøen fuktig, men i nord- og skyggesider kan det framleis vere tørr snø.
Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påverka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilt. Høgt til fjells, særleg i nordsider kan det framleis vere vedvarande svake lag, men så lenge det eldre snødekket er hardt og frosset, utgjer dei ikkje noko problem.
Dei siste dagane er det meldt om våte laussnøskred grunna soloppvarming.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sør om formiddagen.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 13:32

800 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Profil på ca 820moh.
ObsID: 194297

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 12:46

805 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  I fjella sør for Langfjordbotn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Forholdsvis mildt det siste døgnet. Må sikkert opp på 11/1200 moh før du nærmer deg nullisotermen. Tror ikke det har vært noe nedbør det siste døgnet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett vindtransport aller høyest på fjellet, men ser ut som det er først fra 1000/1100moh. Ikke veldig mye tilgjengelig snø å flytte på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø i høyfjellet er hovedproblemet, men det stsbiliserer seg raskt med tanke på rimelig milde tempraturer. Det skal komme en del nedbør i form av regn, men tror det vil bruke litt tid nedover i snødekket siden sol/regnsksren er såtjukk og hard før det eventuelt metter snøen ved dypere gamle skarelag. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det meste av snøen er i ytre strøk av regionen. Under tregrensen er begynner det å bli lite snø en del plasser.

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194295

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.05.2019 kl. 16:00

0 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Vestover (innover) Langfjorden.

Vær

Sludd 2 °C

ObsID: 194100

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org