Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 20.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ein kan forvente nokre våte laussnøskred i solvendte sider tidleg på dagen. Tilskying og vind vil i dempe oppvarminga utover ettermiddagen. Det finst vedvarande svake lag i snøen. Utbreiinga av skredproblemet er usikkert, men det er svært vanskeleg for ein skiløpar å vite kvar det ligg.
Det ligg no store mengder snø i fjellet. Særskilt i leområder etter bygevêr frå NV etter påske. I sør- og vestvendte heng er snøen solpåverka. Kalde og klåre netter gjev skare og nattefrost i overflata. I høgda der sola ikkje har tatt er snøoverflata tørr og i varierande grad vindpåvirka. Det har bygt seg opp store skavlar særleg i sør og aust.
Det er gjort obervasjonar på vedvarande svakt lag av kantkorn over skare på tynt snødekke vest i regionen. Skredaktivitet med enkelte svært store skred etter påske tyder på eit svakt kantkornlag djupt i snødekket. Utbreiing av dette lager er førebels ukjent.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen og nedbør i vest.Om kvelden nysnøgrense på ca 600 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

20.04.2021 kl. 13:00

1197 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Brudd LBT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Blanding av hagl og små kant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  solveig@NVE Kommentar:  Veldig vått i øverste del av profilet, ca 30 cm. Tørrere enn forventet (siden det var tydelige smelteriller) dypere ned, men mulig å lage snøball så vidt også på 1m (gravde ikke dypere).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Tidvis litt snøfokk mot N over ca 1200 moh, tyder på tørr snø som er mulig å flytte på høyt oppe der sola ikke tar. Smelteriller opp til ca 1200 mot øst og sør og sikkert vest. Mest tydelig der litt tynnere snødekke. Mot N kanskje smelteriller til ca 8-900. Litt overraska over at kun øverste 5 cm var smelteomvandla mot SØ på 1200 moh, vått ca 30 cm ned. Lett fuktig fokksnø lenger ned med noen overganger hvor det var små kantkorn. Fikk brudd ved stor belastning i blokktest, bruddet gikk i blanding av små kant og hagl. Q2-3. Regner ikke dette som skredproblem. Fant ca 3-5 cm tykt fuktig kantkornlag rundt stein ca 1m ned i snødekket. Gravde ikke til bakken ellers, 2-3 m tykt snødekke.

Faretegn

Ferske skred Noen små våte løssnøskred og noen sigesprekker

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt inntrykk. Kun små løssnøskred og sigesprekker som faretegn. På grensen til fg1? Vi fant kantkornlag i snødekket som er mulig å påvirke men virker som det skal veldig mye til å løse ut skred på dette laget. Måtte stor belastning til og så ingen flakskred som har gått de siste dagene til tross for flere dager med varme. Tar det derfor ikke med som skredproblem men med forbehold om at det kan være mulig å påvirke enkelte steder på de høyeste toppene. Virker som våte løssnøskred og glideskred er aktuelle skredproblemer nå i dag. Nysnø og vind fører til fokksnø som skredproblem. Nysnøen ventes å feste seg godt til underlaget. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@55cmQ2 Brudd mellom 1F og P fokksnø, små kant 0,5 mm og hagl 1 mm i bruddflata.

Vær

Pent varmt vær. Skyfritt inntil videre.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 100 moh

Snøprofil

5 cm 4F MF V, 15 cm 4F RG W, 5 cm 4F RG V, 0,5 cm K MFcr V, 30 cm 1F RG M, 30 cm P RG M, 30 cm K RG M, 200 cm K

ObsID: 269464

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

20.04.2021 kl. 12:30

1192 moh

hilde@svv (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Små løssnøskred østvendt
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  smelteriller i sørvendt terreng, noe steiner synlig på ryggene
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hilde@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  hilde@svv Kommentar:  Kantkorn mellom steinene (str 2mm).

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Fuktig Vi gikk for det meste i sør-østlig terreng opp til 1200 moh. Snødekke er smelteomvandlet hele vegen opp til 1200 moh. Var også smelteomvandlet i mere nordlig helning ved 1200 moh. Det er smelteriller i sørlig sektor opp til ca. 1200 moh, mest i områder hvor snøpakka er tynnere. I nordlig sektor ligger smelterillene noe lavere (ca. 900 moh). Var mulig å se lett snøfokk på rundt 1300 moh i nordvendt side (tyder på tørr snø over 1200 moh i nordvendt skyggesider). På rygger stikker det opp noe stein, men fortsatt over 2 m snø i skjermede formasjoner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt virker det til å være stabile forhold. Har ikke observert mer enn noen små våte løssnøskred i bratt sørvendt. Har også observert noen glidesprekker. Fikk ikke gravd i overgangen til gammel snøpakke i nordvendt helning på 1200 moh, men snøpakka er fuktig ned til gammel snøpakke på 800moh. Vedvarende svake lag virker ikke å være potent lenger ut fra det vi har observert i dag, og jeg har derfor ikke tatt med dette som et skredproblem. Med kaldere vær, og nedbør antas at nye fokksnøflak vil bli det nye skredproblemet. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@99cmQ2 Litt usikker på bruddtype da den havnet over en stein.

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra SV ↗ Skyfritt og varmt vær, virker som det ikke har vært nattefrost.

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Over 800 moh Hadde gått noen små løssnøskred ila formiddagen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 700 moh Gikk noen små løssnøskred i østvendt heng ila formiddagen. Antar at det fortsatt kan gå str 2 i noen bratte heng i dag så lenge sola står på, men mye har nok allerede gått etter flere dager med sol og varme.

Snøprofil

30 cm 1F RG M, 69 cm P RG M, 2 cm 4F MF/FCxr M 1 test knyttet til snøprofilen Nordvendt, gravde til bakken/ura. Gammelt snødekke manglet her. Ligger kantkorn mellom steinene i ura. LBT ga kun utslag mot bakken med stor belastning.

ObsID: 269537

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.04.2021 kl. 14:27

1643 moh

Priska@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Priska@NVE
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Begerkrystaller nede mot bakken. Brudd 2 100 cm fra toppen. Hard banking.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Stedet for lbt
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Krystaller ibruddflaten

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@26cmQ2 Ser ut som svakt lag i fokksnøen. Måtte banke ganske hard. Fortsatte etter første bruddet og fikk et til. Nesten nede ved bakken. Q2 med begerkrystaller. Se bilde.

Vær

Ikke nedbør Finvær

Snøprofil

50 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F FC 2 mm D, 40 cm P FC/FCxr 2 mm/3 mm D Fant en antydning av begerkrysrall 3mm, 20 cm K MFcr D

ObsID: 267999

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

17.04.2021 kl. 11:05

1210 moh

havard (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  havard

Tester

ECTN17@35cmQ2 God

ObsID: 267956

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org