Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær oppmerksom på våt snø i solvendte brattheng. Høyt til fjells og i utsatt terreng er det mulig å påvirke enkelte fokksnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær gir solinnstråling og varme på dagtid og utstråling med lave temperaturer på nattestid. Snødekket vil stort sett være hardt og stabilt, særlig tidlig på dagen. Utover dagen vil overflaten bli mykere og litt våtere i solvendt terreng. Muligheten for å løse ut små våte løssnøskred øker litt i sola. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. Det finnes små flak av fokksnø med ulik hardhet. Under disse flakene kan det ha utviklet seg et svakt lag av kantkornet snø, særlig i skyggesider. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
De siste dagene har regionen hatt solinnstråling og temperaturøkning på dagtid og utstråling med tilfrysing på natta. Dette har gitt en snøoverflate som i hovedsak består av bærende skare. I solvendte sider er døgnvariasjonen størst, ettersom sola får tak og gjør snøen mykere på dagtid før den fryser til igjen på natta. Høyt til fjells og generelt i skyggeområder, finnes tørrere og løsere snø.
Det har lokalt vært observert kantkornutvikling høyt i snødekket de siste dagene pga. temperatursvingninger gjennom døgnet. Dette skjer stedvis både i overflaten, under skare og under det som finnes av fokksnø. Dette påvirker snøskredfaren i liten grad slik situasjonen er nå, men ved et evt. nytt snøfall kan dette bli et større skredproblem. Det finnes også kantkorn dypere i snødekket høyt til fjells, men det er ikke et vesentlig skredproblem i øyeblikket siden snødekket generelt er bærende.
Det er ikke rapportert om skredaktivitet de siste dagene.
Tirsdag morgen var det sol og rolige vindforhold i regionen. Det er fortsatt nattefrost. Snøgrensen ligger på 300-700 moh. Det er observert rim på overflaten i skyggevendte sider en del steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-6 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.04.2019 kl. 11:45

1204 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

1 Liten Familiedag på Hornet. Snødekket er kaldt og gjenfrosset. Ikkje skredproblem av betydning her. Har heller ikkje sett skredproblem i det siste pga kulden og den tørre lufta. Ligg fortsatt litt finkorna snø på skaren i skygge og gir godt skiføre. Solinnstråling gjør akkurat nok til å gi mjukt skiføre i bratt solvendt (men litt for tidlig enno), men ikkje nok varme til skredproblem foreløpig. Det er litt varmare idag enn tidlegare dagar, så kanskje eit og anna våte laussnøskred seint i ettermiddag. Fortsatt finkorna i skyggevendt i høgda, ned til 900moh og finkorna under skare i solvendt i høgda. Det er stor utstråling, og litt rim i skyggevendt. Tørr luft, så ikkje svært mykje rim, og kun i skyggevendt. Ikkje fokksnøproblem. Temperaturforskjeller høgt i snødekket, men det er ikkje kantkornomdanning av betydning. Har trudd det skal gi meir omdanning no med dei forholda som har vore, men altså ikkje. Kan være for lite fukt tilgjengeleg i snødekke. Må værendring til for å endre. Varslet faregrad er riktig Fint

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra S ↑ -5 grader på snøoverflata

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 191543

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.04.2019 kl. 16:28

1517 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er kaldt og gjenfrosset. Ikkje skredproblem av betydning her. Har heller ikkje sett skredproblem i det siste pga kulden og den tørre lufta. Litt nysnø sist veke ligg fortsatt på skaren i skygge og gir godt skiføre. Solinnstråling gjør akkurat nok til å gi mjukt skiføre i bratt solvendt, men ikkje nok varme til skredproblem. Omdanning til grovkorna snø står nærmest i ro i høgda. Fortsatt finkorna i skyggevendt i høgda, ned til 8-900moh og finkorna under skare i solvendt i høgda. Det er stor utstråling, og litt rim i skyggevendt. Tørr luft, så ikkje svært mykje rim, og kun i skyggevendt. Ikkje fokksnøproblem. Kantkornomdanning høgt i snødekke no, men det har fortsatt ikkje endra snødekket sida sist (fredag), det er kanskje for lite fukt tilgjengeleg. Følhe med på kantkorn og rim før neste snøfall. Må værendring til for å endre. Varslet faregrad er riktig Bra!

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-2 °C 0 m/s -6 på snøoverflate i skygge

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 0 mm/0 mm D, 1 cm F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm P FC 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D

ObsID: 191325

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org