Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsam i områder kor overflaterim eller overflatekantkorn kan ha føyka ned.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ligge ustabile fokksnøflak i leområder mot V-N-Ø, stadvis på vedvarande svake lag nedføyka kantkorn og overflaterim. Vind frå SV kan legge opp mindre ferske fokksnøflak i nordvestlege leområder.
Snøoverflata er prega sterk vind frå sør-søraust som har transportert snø inn i nordvestelege til nordaustlege leområder. Snødekket er variert med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder som ligg spredt mellom mjukare snø. Eldre fokksnøflak er i hovedsak hard og bærande. Toppar og ryggar er særs vindpåvirka med hard eller avblåst overflate.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det har vore stor kantkornutvikling i snødekket og fokksnø på dette lause kantkornlaget er no vorte eit skredproblem. Klårvêr og kald natt har gitt gode vekstvilkår for overflaterim.
Onsdag føremiddag er det lett snøvêr og vind i fjellet.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-14 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.02.2019 kl. 11:43

1195 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Hard overflate etter vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  5 cm løsere snø i konkave leområder. Ellers er nysnøen avblåst og mildværsskare kommer frem på rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Varierende overflatehardhet. Fra is til nysnø med moderat vindpåvirkning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornlaget i profilen

Skredfarevurdering

2 Moderat 2-3 cm nysnø i går er flyttet av vinden og dannet små myke flak nonne få steder. Dette er likevel ikke et skredproblemet pga lite omfang. Eller er snøoverflaten hard som fører til at det er vanskelig å påvirke kantkornlagene, ligger etter dagens observasjoner fra 50 cm og dypere. Dette kan variere. Kantkornlaget har noen steder «spist» opp skare og danner inntil 10 VM med kantkorn. Dette fører til at frigjorte testblikker kollapser ved å sage rundt. Ikke observert rim. Varslet faregrad er riktig Kunne kanskje samlet skredproblemene i en tupé siden de to med rim og kant er relativt like.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kun litt snøfokk på utsatte steder etter snøfallet (3cm) fra i går.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Skredproblemet kan finnes i alle himmelretninger pga lokale vindretningsvariasjoner, mer er mest fremtredende i angitt sektor.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Kun lett snøfokk på utsatte steder.

Snøprofil

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 70 cm P MFcr 0 mm/0 mm -6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm 700 moh Nordvendt. Ved frigjøring til lille blokktest, kollapset kantkornlaget.

ObsID: 179573

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.02.2019 kl. 10:37

954 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Foto mot vest, Åbittind og Trolltind

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer

ObsID: 179537

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.02.2019 kl. 13:00

983 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Snødybde 105 cm, myk fokksnø / ubunden i toppen 5 cm, over 10 cm 4f, 30 cm 1f før pennehardt mot bunn. Siste 20 cm gjentatte skarelag og is. Brudd ved lille blokktest, bryter lett og glatt ved liten belastning i sjikt i fokksnø, mulig tynt lag nedføyket nysnø i øvre halvdel. Også observert kant mot bakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen ved overgang fra heng mot tynnere snødekke i sørvendt heng.

Vær

Ikke nedbør 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Vanskelig å løse ut N, NØ, S, SV, V, NV Flere skarelag ned mot bakken med kantkorn under det øvre skarelaget mot fokksnøen og tidvis observert kantkorn mot bakken også i sørlig sektor i enkelte heng med tynt snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV ikke mellom 1000 moh og 600 moh Flanke mot SV på heng som i hovedsak vender Sør, noe ubunden snø og myk fokksnø mot SV, avtagende dybde og økende hardhet mot sør. Mye avblåst terreng i området, kun enkeltheng med innblåst snø.

Tester

CTN God Går ikke ut på CT, men løsner lett v blokktest på sjiktovergang i fokksnø / nedføyket tynt lag av nysnø på 30 cm. Q1.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Tørr Ujevn snøfordeling, dybde og hardhet i indre deler av regionen med mye avblåst terreng i V og til dels S sektor, og tynne stort sett harde fokksnøflak der det ligger snø mens det i N og Ø er betydelig mer snø, noen steder også tilgjengelig ubunden snø 5-10 cm dype lommer. Stort sett bærende overflate i alle himmelretninger med unntak av disse enkelte lommene som gir noe innsynk.

ObsID: 179373

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2019 kl. 14:57

1373 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Tester

ECTN Ingen brudd på ECT. NØ vendt. Snødybde her 120 cm

ObsID: 179267

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2019 kl. 11:35

1289 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tynt snødekke i N-NV med smelteskarelag 5-10 cm under overflaten, rimkrystaller på skarelag under pennehardt fokksnøflak. 2/3 avstand fra toppen nytt skarelag med kantkorn under og kantkorn og beger mot bakken. Snødekke 55 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Profil i NØ heng (flanke) total snødybde 200 cm, 30 cm under fokksnøflak 1f er det et skarelag med nedføyket nysnø, delvis kant og rim. Ved spadetest løser det lett ut, men ved CT og ECT er det ingen reaksjon.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kaldt og klart vær, betydelig rimdannelse.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NV

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig Mange bratte heng N, NØ, Ø

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra N ↓

Tester

CTN God

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 179252

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org