Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er vedvarande svake lag i snødekket. Vær varsam rundt skoggrensa og i andre lune områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak av ulik storleik og alder i leområder mot V- NA. Desse flaka ligg stadvis på nedføyka rim eller lause lag av kantkorn og kan være muleg for ein skiløpar å løyse ut. Litt nysnø og deretter litt vind utpå dagen gjev nokre små ferske nysnøflak i leområder. Kantkornutviklinga i snødekket gjer at eldre mjuk snø blir stadig lausare og meir tilgjengeleg for eventuell vindauke, og det skjer ei generell svekking av det eldre snødekket.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert rundt skoggrensa der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette lause kantkornlaget er no vorte eit skredproblem.
Det er observert ferske små og middels store flak av fokksnø bak større henteområder etter hard vind fredag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SURNADAL

Snø

02.02.2019 kl. 16:53

658 moh

jornf (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. feb 10:30 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst N-vendt 30 cm høy bruddkant I renne eller forsenkning Lite skred fjernutløst på noen få meters avstand. Hard fokksnø skled ut på hardt skarelag. Lite ufarlig heng. Fjernutløst ovenfra der fokksnøen var mykere

ObsID: 178877

Trollheimen / Lønset, 62*41’48’’N, 9*8’2’’Ø

Snø

02.02.2019 kl. 15:15

923 moh

Sofie@ski (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

2. feb 15:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 933 moh 35 cm høy bruddkant Brattheng

ObsID: 178881

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.02.2019 kl. 06:24

923 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lenge sidan nedbør. Uttørking/ kantkorning har ført til at snøen har begynt å flytte på seg igjen. Fokksnøproblem bak større henteområder. Snødekket er komplekst med mange variasjoner med mykje kantkorn, spesielt i toppen av snødekke. Mest komplekst i skoggrensa. Det er lite/ ikkje spenning i eldre snødekke, men fersk fokksnø har spenning. Denne ligger delvis på svake tjukke lag av kantkorn. Ikkje observert rim her no. Vinden kan flytte kantkorn og gir små skredproblem i le. Underlaget/ snødekket blir stadig svakere, men også mindre spenning. Varslet faregrad er riktig fint

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Liten kuling/ kuling frå SØ flytter snø. Flaka er hovudsakleg tynne og små, men bak større henteområder er flaka større

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det er eit variert snødekke med harde og mjuke flak om ein anna, og laust kantkorn innimellom. Størst variasjon i skog og skoggrensa. Over skoggrensa er det hardare/ mindre flyttbart snødekke

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 700 moh Finnes flak som er store nok bak større henteområder. Legger seg på kantkorn

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC/RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/FC 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF/FC 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC 0 mm/0 mm D Typisk for skoggrensa. Det er her snødekket er mest komplekst

ObsID: 178643

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

31.01.2019 kl. 13:50

73 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 0 °C Gravem (200moh) kl 13:50

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

31. jan 13:55 - 30. jan 13:55 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra,

ObsID: 178569

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org